BRUSSELS – Ông Sundar Pichai, Giám Đốc Điều hành Google và Alphabet, diễn thuyết về trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence, A.I.) trong một hội nghị của Viện Nghiên Cứu Bruegel tại Brussels, Vương Quốc Bỉ, trong ngày 20 tháng Giêng.

Ông Sundar Pichai nói không nên đặt vấn đề về việc A.I. có cần được quy định hay không, nhưng cho dẫu có quy định hợp lý cũng phải có cách tiếp cận tương xứng, cân bằng những tác hại tiềm năng của công nghệ trí tuệ nhân tạo với những thời cơ trong xã hội.

Ủy Ban Châu Âu đang muốn đưa ra đường lối cứng rắn hơn về trí tuệ nhân tạo nếu so với Hoa Kỳ, nhằm tăng cường các quy định hiện hành để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của người dân Châu Âu.

Trong khi đó, đầu tháng Giêng năm 2020 chính phủ Hoa Kỳ thông báo những hướng dẫn về quy định liên quan đến trí tuệ nhân tạo để hạn chế sự xâm phạm của chính quyền, đồng thời yêu cầu Châu Âu tránh tiếp cận với A.I. một cách quá đáng.

Ông Sundar Pichai, Giám Đốc Điều hành Google.Ảnh: pbs.org