U.S.A. – Bà Pelosi, Chủ Tịch Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ, đồng thời cũng là nhà lập pháp Dân Chủ hàng đầu của Hoa Kỳ, viết trong lá thư gởi các nhà lãnh đạo thuộc Ủy Ban Quốc Hội, phụ trách điều hành các bức tượng được trưng bày tại Điện Capitol, nội dung như sau: “Những bức tượng chỉ thể hiện sự tôn kính đối với những điều bị ghét bỏ chứ không phải di sản. Vì thế cần phải loại bỏ.”

Bà Pelosi, yêu cầu Quốc Hội ngay lập tức loại bỏ 11 bức tượng đại diện cho các nhà lãnh đạo và binh sĩ của Liên Minh Miền Nam thời Nội Chiến.

Ông Steny Hoyer, người đứng đầu nhóm đa số tại Hạ Nghị Viện, cho biết: “Những cá nhân được tôn vinh qua bức tượng của họ, trên thực tế đã chiến đấu để giữ mọi người làm nô lệ. Ông không nghĩ đây là điều được tôn vinh ở Hoa Kỳ.”

Những bức tượng của Liên Minh Miền Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ, gồm có Tướng Robert E. Lee và Jefferson Davis, người từng là tổng thống của Liên Minh. Bà Pelosi đưa ra lời kêu gọi này, khi Hoa Kỳ đang phải đương đầu với những câu hỏi về bất bình đẳng chủng tộc, và sự tàn bạo của cảnh sát sau cái chết của George Floyd.-

Tượng của ông Jefferson Davis, ( thứ hai tính từ bên trái) tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Ảnh: the1a.org