Đang gọi điện nói chuyện với vợ vui vẻ thì bỗng nhiên vợ nghiêm giọng:

– Con nào vừa cười híhí vậy?

– Có ai đâu!

– Nè, đừng có mà chối, về nhà biết tay.

… rụp…

*Bài học rút ra: không nên gọi điện thoại cho vợ khi đi ngang chuồng ngựa.

Từ Facebook Dat Hoang

 

Hỏi kỹ

Buổi học đầu tiên, cô giáo hỏi học sinh: Tuấn, bố con làm gì?

– Dạ bố con làm chủ chuỗi siêu thị.

– Mời con lên bàn đầu ngồi.

– Phong, bố con làm gì?

– Bố con làm giám đốc bệnh viện.

– Con cũng lên bàn đầu ngồi.

– Đạt, thế bố con ở đâu?

– Dạ bố con ở đồn công an.

– Hai đứa kia xuống bàn hai, Đạt lên ngồi bàn đầu. Thế bố con làm gì ở đồn công an?

– Con không biết ạ, người ta vừa mời lên sáng nay.

Từ Facebook

Thà chết chứ không chịu đứng về phe … S, M, L

Từ Facebook Nguyen My Khanh

“Gương đã gắn định vị. Camera gắn xung quanh xe.”

Từ Facebook  Phong Le