“Chúng ta có thể khẳng định rằng trong thời gian qua, hình ảnh chiến sĩ công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân, được nhân dân quý mến, trân trọng” (TT Nguyễn Xuân Phúc, ngày 8-8-2020)