Năm nay, khai giảng niên khóa 2020 – 2021 ở Việt Nam, trẻ em lớp 1 được “khuyến khích” mua 23 cuốn sách hơn 800 ngàn đồng. Một số tiền khiến người dân lao động sính vính. Giá in một cuốn sách cho trẻ em gấp đôi một cuốn tiểu thuyết dày cui! Ngoài tiền, người ta còn bận tâm các em 5 – 6 tuổi sẽ làm gì với đống sách này?