Để máy điện toán chạy được Windows 11, bạn phải có đủ tiêu chuẩn Microsoft định ra: Máy có tối thiểu 64 bit dual-core, 4GB RAM, 64GB drive, màn ảnh 9 phân Anh, độ rõ 1366×768. UEFI, Secure Boot & TPM 2.0 compatible. DirectX 12 compatible graphics / WWDM 2.x.

Máy phải có CPU Intel đời thứ tám (hoặc tương đương) trở lên.

Windows 11 có nhiều điều mới, có GUI (Graphical user interface) mới, phần Chat nằm sẵn trong Taskbar cho phép chia sẻ tài liệu, hình ảnh, phim với mọi người, kể cả người dùng Teams.