Windows 11 sẽ ra mắt vào cuối năm 2021. Open-source WhyNotWin11 là chọn lựa tốt nhất để xem máy điện toán của mình có đủ sức chạy Windows 11 hay không. WhyNotWin11 cung cấp chi tiết tại sao máy không đủ sức hay chỉ tạm chạy được nhưng không nhanh, và giải thích rõ ràng lý do (không như PC Health Check)

Tải WhyNotWin11 (https://www.whynotwin11.com/) phiên bản mới nhất về máy. WhyNotWin11 không bắt buộc phải cài vào máy. Bạn sẽ thấy các chi tiết như Architecture, Boot Method, Secure Boot, TPM Version…