Trong ngày sinh nhật thứ 25 của công ty Kaspersky, Eugene Kaspersky tuyên bố từ rày về sau thảo trình chống bọ điện toán Kaspersky sẽ có thêm phiên bản Kaspersky Free hoàn toàn miễn phí!

Trước khi bạn kết luận “Cũng còn có công ty tốt, tặng miễn phí đồ tốt” hãy tìm hiểu các giới hạn của Kaspersky Free: Kaspersky Free chỉ có các tính năng căn bản bảo vệ tài liệu, điện thư và khi dạo chơi trên mạng. Phiên bản thương mại Kaspersky Total Security có thêm 3 phần: Phụ Huynh Kiểm Soát, Bảo Vệ Khách Hàng Khi Trả Tiền Trên Mạng, VPN (Virtual Private Network).

Sau nữa, nên biết rằng công ty Kaspersky đi lại rất gần với cơ quan tình báo FSB của Nga. Dĩ nhiên Eugene Kaspersky chối bay. Hiện chính phủ Hoa Kỳ đã loại công ty Kaspersky ra khỏi danh sách “được phép bán hàng cho chính phủ”.
Kaspersky Lab là một công ty rất có tên tuổi trong lãnh vực an ninh mạng. Chính quyền Hoa Kỳ vừa ra thông báo không cho phép Kaspersky Lab bán các dịch vụ an ninh của mình cho chính quyền Hoa Kỳ nữa. Lý do: “Thằng này (Kaspersky Lab) rất gần gũi với cơ quan tình báo FSB (hậu thân của KGB) của Nga”.

kaspersky

Kaspersky Lab mạnh mẽ phản đối, cho rằng mình trở thành con cờ trong cuộc đấu trí giữa Nga và Hoa Kỳ. Giám Ðốc Ðiều Hành Eugene Kaspersky của Kaspersky Lab lên tiếng: “Toàn là chuyện đoán mò thành đoán bậy, bổn hãng không liên quan đến bất cứ chính quyền nào, chưa bao giờ trong quá khứ và trong tương lai cũng sẽ không giúp đỡ bất cứ chính quyền nào trên thế giới trong công việc gián điệp”.

Bloomberg Businessweek không cho là như vậy! Theo các điện thư thu thập được – và Kaspersky Lab thừa nhận các điện thư đó là của mình – thì Kaspersky Lab hợp tác rất chặt chẽ với chính phủ Nga trong việc viết thảo trình an ninh/chống an ninh và “nếu các điện thư này rơi vào “tay giặc” sẽ khiến cho Giám Ðốc Ðiều Hành Eugene khó ăn khó nói”.

Chuyện chấp nhận được nếu việc hợp tác chỉ là quan hệ bình thường công ty-khách hàng dù khách hàng đó là quốc gia của mình, nhưng nếu công ty vượt qua rào cản vô hình bằng thái độ tự nguyện trở thành người đại diện cho chính phủ của quốc gia mình thì khó ăn khó nói lắm. Các điện thư của Kaspersky Lab xác nhận việc vượt qua rào cản này.

kaspersky1