42.55% thảo trình miễn phí trong Google Play chia sẻ tin tức của người dùng với Facebook

Một nghiên cứu của Privacy International cho thấy chỉ cần mở ra thảo trình trên điện thoại thông minh Android, chưa cần làm gì hết, thì các thảo trình này ngay lập tức gửi các tin tức cá nhân của người dùng cho Facebook.

google-play-appsTrong số 61% thảo trình miễn phí nói trên, 42.55% tự động gửi tin tức cá nhân của người dùng đến Facebook dù người đó có trương mục Facebook hay không (nếu có trương mục thì tin tức cá nhân sẽ được gửi đi dù người dùng chưa mở Facebook).

OPEN Government Data Act

Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật OPEN Government Data Act giúp người dân có quyền xem tất cả tin tức loại không bảo mật của chính phủ Hoa Kỳ. Thượng Viện Hoa Kỳ cũng thông qua OPEN Government Data Act. Chỉ còn đợi chữ ký của Tổng Thống Trump để thành luật.

Luật bắt buộc chính phủ phải cung cấp tài liệu dạng “machine-readable” (máy có thể đọc được, như máy điện toán, điện thoại thông minh).

Luật cũng bảo vệ quyền riêng tư của công dân lẫn tin tình báo.

act-government

Chính quyền Nhật Bản cho rằng điện thoại thông minh làm hại mắt con trẻ

Một thống kê của Bộ Giáo Dục, Bộ Văn Hóa, Bộ Thể Thao, Bộ Khoa Học và Kỹ Thuật Nhật cho thấy điện thoại thông minh có thể là lý do khiến mắt các học sinh có độ mắt dưới 1 chấm (tương đương với độ rõ 20/20) cao đến 25.3% (cao nhất từ trước đến nay). Tệ hơn nữa, chỉ có hơn 67% học sinh trung học và hơn 34% học sinh mẫu giáo có độ mắt dưới 1 chấm.

Thống kê nói “việc nhìn màn ảnh điện thoại thông minh… và chơi trò chơi điện tử” là thủ phạm.

dien-thoai-thong-minh-lam-hai-mat

Facebook cung cấp cho hơn 150 công ty bạn tin tức cá nhân của hội viên

Theo báo The New York Times, Facebook đã cung cấp cho hơn 150 công ty cộng tác với mình rất nhiều tin tức cá nhân của hội viên Facebook. Và theo thống kê của Toluna, 40% người tham gia trả lời nói họ không tin tưởng Facebook thật lòng bảo vệ tin tức cá nhân của họ; đây là số phần trăm “không tin tưởng” cao nhất (đứng thứ nhì đồng hạng là Twitter và Amazon).

facebook-cung-cup-tin-tuc-ca-nhan