Nếu đang dùng WhatsApp của Facebook, bạn nên biết WhatsApp chia sẻ tin tức cá nhân với Facebook:

– Số điện thoại

– ID của máy điện toán hay điện thoại thông minh

– Địa điểm (sống) của người dùng

– Các chi tiết liên quan đến việc mua/bán trên WhatsApp

– Tên dùng trên WhatsApp

Bạn cũng nên nhớ là không thể ngăn cản WhatsApp chia sẻ thông tin, nếu bạn sống ngoài Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, WhatsApp “hứa” không thu thập những thông tin sau:

– Các cuộc trò chuyện hay cuộc gọi điện thoại riêng tư

– Tin nhắn hay lịch sử các cuộc gọi

– Địa chỉ của người dùng

– Các tin tức về bè bạn WhatsApp nhóm.