Làm nhỏ lại tất cả khung windows trừ khung windows chính

Bấm vào “title bar” của windows muốn giữ lại (windows chính), sau đó giữ và “rung” (shaking it) con chuột vài lần; các windows khác sẽ bị làm nhỏ lại.

Mở ra phần “bí mật-secret” Start menu

Thường người dùng bấm vào hình “Windows icon” trên bàn đánh chữ để mở ra Start men. Đường đi tắt là bấm vào “Windows icon” cộng thêm bấm vào chữ

Mở ra app Calendar

  1. Ở phần Taskbar, bấm vào phần “time and date” nằm ở phía phải (góc phải)
  2. Bấm vào ngày muốn có một cuộc hẹn (event)
  3. Đánh vào tên của cuộc hẹn, thời gian, địa điểm Enter the event name,
  4. Bấm “Save”. Cuộc hẹn sẽ hiện ra trong app Calendar

Chụp hình màn ảnh (screenshot)

Có đến 8 cách chụp hình màn ảnh.

Bấm Windows key và Print Screen key cùng lúc (hình sẽ được lưu trữ trong Pictures > Screenshots)

Chụp hình một phần của màn ảnh mà thôi. Bấm Windows key + Shift + S sẽ mở ra phần Snip & Sketch. Chọn phần muốn chụp, mang vào Snip & Sketch (hình sẽ được lưu trữ trong Clipboard).

Muốn biết một app chiếm bao nhiêu chỗ trong máy

Biết một app lớn bao nhiêu (nhất là app mình không dùng), xóa bỏ nó đi sẽ giúp máy chạy nhanh hơn.

Đến phần Settings > System > Storage. Bấm vào hard drive muốn tìm kiếm (như “This PC”), sau đó bấm vào Apps & games để thấy danh sách các apps và dung lượng lớn nhỏ của app đó.

Xem thêm:   Để Windows 10 tăng tốc độ

Xóa bỏ quảng cáo trong Start menu

Khi chạy Windows 10 với các phần định sẵn của nó, người dùng sẽ thấy nhiều apps nằm phía bên phải của Start. Microsoft gọi các app này là “đề nghị – suggestions” nhưng thực tế chúng là những quảng cáo cho cửa hàng Windows Store.

Để xóa các quảng cáo này, vào phần Settings > Personalization > Start, tắt đi phần “Show suggestions occasionally”.