Các phân tích gia của công ty Gartner nói năm 2020 điện thoại thông minh 5G chiếm khoảng 12%  thị trường thế giới, sang 2021 con số này sẽ tăng thành 43%  và giá cả các điện thoại thông minh 5G sẽ giảm mạnh, vừa túi tiền của người mua.

Thị trường điện thoại thông minh 5G sẽ phát triển mạnh nhất tại các nước Á Châu, dẫn đầu là Trung Cộng, giúp cho thị trường điện thoại thông minh tăng 1.7%  trong năm 2020 và đổi lại chiều hướng giảm sút số lượng tiêu thụ của thị trường điện thoại thông minh hiện tại là 2%.

Đến năm 2023, thị trường điện thoại thông minh 5G sẽ vượt con số 50 phần trăm trên toàn thế giới, hoàn toàn thay đổi bộ mặt của thị trường điện thoại thông minh.