Trong phần Teams dành cho máy điện toán, giúp hình bạn nhìn đẹp hơn. Bạn chỉ cần bấm “Trả Lời – Quote Rely” để dùng. Tuy nhiên, việc này chỉ dùng được cho Teams, người dùng Skype nối với Teams thì không dùng được.