Microsoft cho biết Microsoft Store chạy mau hơn 35%, nhìn đẹp hơn. Phần tra tìm dễ dàng, dẫn đến kết quả chính xác hơn. Disney+ PC app cho Windows nằm riêng một góc. Phần widget cũng nhận được chú ý đặc biệt. Khi bạn dùng Microsoft Store sẽ có một hướng dẫn hiện ra giúp bạn cài app dễ dàng và việc kết nối với Windows 11 chặt chẽ hơn qua phần “Get Started”.