Huawei (Hoa Vi) có 600 triệu khách hàng đang dùng hệ thống điều hành Android (Mỹ). Hoa Vi (Trung Cộng) tuyên bố sẽ dời tất cả khách hàng sang hệ thống điều hành HarmonyOS/HMS (Trung Cộng). Mục đích là để chống lại sự trừng phạt kỹ thuật của Hoa Kỳ.

Nếu Hoa Vi làm được điều này thì sẽ thoát khỏi các trừng phạt về kinh tế lẫn kỹ thuật của Hoa Kỳ đồng thời tránh được việc phải dùng các dịch vụ của Google như Mobile Services (GMS), Play Store, Google Play, Bản Đồ, Tra Tìm, Điện Thư… Mọi thứ sẽ được phân bộ của Hoa Vi (HiLink) cung cấp (và thâu lợi)…

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, Trung Cộng không có khả năng tạo đủ chip cho Hoa Vi dùng nếu không có các công ty phương Tây hỗ trợ.