Theo Facebook, Horizon có thể tăng khả năng trao đổi trong nhóm. Horizon có thể chứa 15 người trong một phòng, nếu dùng video call thì kết nối được 50 người.

Người dùng có thể dùng bàn đánh chữ Virtual Reality.

Trước đây, Spatial đã có phòng họp VR với hình 3 chiều. Năm nay Microsoft thông báo sẽ dùng HoloLens (sản phẩm của Microsoft) để tạo ra phòng họp 3 chiều.