Một phụ nữ làm việc cho Facebook đã ra điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ và mang theo nhiều tài liệu chứng minh Facebook chỉ chú ý đến việc kiếm tiền chứ không để ý đến người dùng. Một phó giám đốc của Facebook phản bác: “Cô ta không làm việc trực tiếp với nhiều bộ phận nên có nhiều phần không hiểu”. Tuy vậy, Facebook có khả năng bị chính quyền Hoa Kỳ bắt buộc phải chia ra nhiều phần khác nhau cũng như tuân thủ việc giám sát chặt chẽ từ chính quyền, nhất là đối với trẻ em