Trước đây, Apple có chu kỳ cập nhật hóa và trám lỗ hổng an ninh rất dài (6 đến 8 năm) trong khi Android chỉ có 3 năm. Tuy nhiên, hiện nay điện thoại Pixel 6 của Google, Samsung và OnePlus, Vivo  bắt đầu thay đổi tình trạng “3 năm” này, bằng cách tăng chu kỳ cập nhật hóa cho các điện thoại thông minh mắc tiền nhất lên 4 năm.

Được biết, thị trường điện thoại thông minh trên toàn thế giới tăng 3.2% trong năm 2021.