Con vi khuẩn Corona không chỉ ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới mà còn ảnh hưởng đến những sinh hoạt trên internet.

Trang nhà OkCupid thấy việc nhắc đến Coronavirus tăng 188% giữa tháng Giêng 2020 và tháng Hai 2020

Dân Ý Đại Lợi xô nhau chơi game Fortnite từ khi Ý bị Coronavirus xâm nhập.

Dân Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác chọn kết bạn trên mạng. Chín mươi hai phần trăm người dùng OKCupid tại Hoa Kỳ nói họ vẫn sẵn sàng đi chơi với người quen biết qua mạng (dân Ý Đại Lợi trả lời 45%, Nam Hàn trả lời 71%)

Ông Michael Kaye phụ trách phần Tin Tức Toàn Thế Giới của OKCupid nói ngay cả những người không có ý định kết bạn trên mạng mà chỉ tập trung xem phim trên Netflix cũng tìm kiếm bè bạn qua mạng.

App kết bạn tình qua mạng Coffee Meets Bagel báo cáo người dùng vẫn sinh hoạt đều đặn và 2.3% người dùng nói về Coronavirus.

App kết bạn tình Say Allo thấy 350% tăng trưởng việc dùng phim xem hình ảnh từ các thành phố lớn như Nữu Ước, Los Ageles, Denver…

Trang nhà kết bạn tình JWed dành cho dân Do Thái mở thêm phần Virtual Dating Initiative có kèm thêm lịch trình hò hẹn cho giống như các hò hẹn trong đời sống bình thường mà người quen nhau không cần bắt tay, tránh được Coronavirus.