Một điều Google Home có thể làm, và làm rất khá, là biến mình thành loa không dây khi gọi điện thoại.

Cách làm:

Trước hết, kết nối với điện thoại thông minh và danh sách bè bạn trên điện thoại. Google Home sẽ thông báo “Không có Caller ID – No Caller ID” khi bạn gọi điện thoại lần đầu tiên, bạn sẽ phải thay đổi việc này để những người khác nhận ra bạn là người gọi điện thoại.

  1. Mở Google Home app, vào phần Settings
  2. Đến phần Dịch Vụ – Services, chọn Tiếng Nói – Voice và Phim Ảnh – Video
  3. Điền số điện thoại của bạn ở phần “Your own number” và 6 số xác nhận mà Google gởi đến cho bạn.
  4. Xác nhận số điện thoại của bạn ở phần “Your linked services”
  5. Ở phần “Mobile calling”, kế bên Contacts Uploading hãy mở lên chữ ON

null