Máy mới Mac Pro để bàn có giá khởi điểm là 5,999 đô la. Cập nhật hoá lên điểm cao nhất nó có giá đến $53,000.

Phó Giám Đốc Phil Schiller phụ trách Worldwide Marketing của Apple nói: “Chúng tôi tạo ra Mac Pro với sức mạnh nhất, khả năng tốt nhất với CPU Xeon Intel dành cho tầng lớp người sử dụng muốn có máy tốt nhất.”

Chẳng hạn như cập nhật hoá từ 8 core lên 28 core CPU tốn thêm 7,000 đô, thêm memory từ 32 GB lên 1.5 Terabyte thêm 25,000 đô, thêm video card tốt hơn trả 10,800 đô.