Amazon cho biết đã đóng cửa 3,000 trương mục bán hàng vì các trương mục này phạm luật giả danh khi cho điểm khen thưởng. Cindy Tai phụ trách vùng Châu Á của Amazon cho báo South China Morning Post biết như trên.

Amazon không nhắm thẳng vào một công ty nào nhưng Hiệp Hội Thẩm Quyết Shenzhen Cross-Border E-commerce Association nói, hàng ngàn công ty Tàu Cộng bị ảnh hưởng. Được biết, có hơn 50,000 trương mục của Tàu Cộng khác bị Amazon đóng cửa khiến Trung Cộng bị ảnh hưởng nặng nề.