Lầm lẫn trong việc hiểu biết ý nghĩa của các từ ngữ về thời gian ghi ở nhãn dán trên thực phẩm bày bán ở cửa hàng đã dẫn đến việc phí phạm mỗi năm hàng tỷ pounds thức ăn.

Use-By:  Nhãn này nhắm vào khách hàng. Nó cho biết ngày mà sản phẩm nên được tiêu dùng, thường chú trọng vào phẩm chất, chứ không phải vì dùng sản phẩm đó sau ngày này sẽ gây bệnh cho người sử dụng.Tuy nhiên, sau ngày này, phẩm chất sẽ đi xuống rất nhanh và mức an toàn cũng kém đi.

Sell-By: Nhãn này nhắm vào người bán. Nó báo cho chủ tiệm biết ngày nên bán hết sản phẩm hoặc rút khỏi kệ hàng; nhưng không có nghĩa sản phẩm không còn an toàn để sử dụng sau ngày đó. Thường thì có tới một phần ba các sản phẩm vẫn còn trên kệ hàng sau ngày này để cho khách hàng mua.

Best-By:  Đây là một gợi ý cho khách hàng biết ngày sản phẩm đó nên được dùng để bảo đảm có được phẩm chất lý tưởng.

Cũng nên chú ý rằng hai giác quan ngửi và nếm cũng chưa chắc là dấu hiệu tốt cho biết đồ ăn có còn an toàn để dùng nữa hay không.