Tuy cùng cắt ra từ phần sườn của bò, nhưng ta có prime rib và ribeye roast. Khác biệt chính yếu giữa prime rib và ribeye roast là cách cắt lớn, nhỏ, xương và mỡ..

Ribeye roast (nạc lưng), có khi được gọi đơn giản là ribeye, hoặc rib steak, là miếng thịt bò steak cắt từ phần bắp thịt ở sườn bò nhưng không có xương. Thịt này hơi dai vì hoạt động nhiều nên ít mỡ, khi nấu nướng cũng ít đậm đà hơn nên giá cả thường rẻ hơn.

Người ta nấu nướng ribeye roast ở nhiệt độ từ trung bình đến nhiệt độ cao, thời gian nấu nướng cũnga mau hơn.

Prime rib (sườn non) là miếng thịt bò steak gồm có ribeye (nạc) và xương, cắt từ phần ngon nhất của sườn, thường ở chính giữa có chứa nhiều mỡ, nên khi nấu nướng, thịt mềm hơn, ướt và mùi vị đậm đà hơn (nhờ xương và mỡ), do đó mà giá cả mắc hơn.

Prime rib thường được nấu nướng ở nhiệt độ thấp, thời gian nấu cũng lâu hơn.