Tiếng Việt có hình, ảnh, tranh để dịch các từ picture, image và photo trong Anh ngữ. Tuy các từ này thường dùng hoán đổi cho nhau, nhưng cũng nên tìm hiểu chúng khác nhau ra sao để sử dụng cho chính xác.

Picture

Xuất xứ từ tiếng La Tinh pictùra (có nghĩa là một bức tranh, nghệ thuật vẽ tranh) nên picture thường dùng để chỉ một họa phẩm. Nó cũng có thể là một bức vẽ đơn giản hoặc một hình chụp. Nó là sự miêu tả một cảnh vật bằng thị giác. Từ quan điểm này, picture là một image trên đó những nhóm các điểm màu sắc nằm trên một mặt phẳng sẽ để cho người nhìn thấy giống một đồ vật, một phong cảnh hoặc một con người.

Một picture có thể chỉ là picture đối với một người nhưng với đa số những người khác, nó là một công cụ hữu ích. Nó có thể mô tả cách thức làm việc hoặc có thể thành một cảm hứng hoặc động cơ thúc đẩy, theo như câu người ta thường nói: “Một tấm hình đáng giá cả ngàn lời nói.”

Photo

Xuất xứ từ tiếng Hy Lạp phôs (ánh sáng) và graphê (vẽ, viết), photograph hoặc photo là một image tạo bởi ánh sáng trên một mặt phẳng nhạy cảm với ánh sáng (thường là phim chụp hình). Photo thường được thu bằng camera (máy ảnh). Kết quả, image thu được qua ống kính máy ảnh là một miêu tả mới bằng thị giác bất cứ những gì được chụp, dù đó là một người, một đồ vật hay một phong cảnh. Trong ý nghĩa này, photo là image một người, một đồ vật, hoặc là picture của một người, một vật; nhưng images và pictures không nhất thiết là photos.

Xem thêm:   Bleach và Disinfectant

Image

Xuất xứ từ tiếng La Tinh imàgò (một bản sao; giống như; tương tự), image là sự mô phỏng một sự vật, một con người. Nó là một vật tạo tác (artifact) có tác dụng như dùng thị giác để miêu tả một đồ vật thể lý hoặc một con người. Một still image (hình tĩnh) có thể là hai chiều (như hình chụp, hình trên màn hình) hoặc ba chiều (như công trình điêu khắc, hologram).

Ghi chú: Nếu image dùng như một thuật ngữ kỹ thuật, thì nó còn chỉ bản sao kỹ thuật số bất cứ pictures hoặc photos nào chứa trong máy computer của bạn.