Với 1.8 tỷ tín đồ, Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Thiên Chúa giáo, và cũng là tôn giáo bành trướng nhanh chóng nhất thế giới. Có hai từ ngữ thông dụng liên quan đến Hồi giáo cần phân biệt: Islam và Muslim.

Islam (Hồi giáo) là do từ ngữ “al-silm” có nghĩa “hòa bình”, và “istaslama”  có nghĩa “đầu hàng” hay “hàng phục (Đức Allah)”.

Giữa Islam (Hồi giáo), Judaism (Do Thái giáo) và Christianity (Thiên Chúa giáo) có những điểm tương đồng: cả ba đều là tôn giáo độc thần, tức là tin vào một đấng Thượng Đế duy nhất. Abraham, Moses và Chúa Giêsu được người theo Hồi giáo coi là những vị tiên tri.

Muslim (tín đồ Hồi giáo), cũng có khi được gọi bằng tiếng Hindi hay Urdu là Musalmaan, Moslem hay Mohammedan vì tôn giáo này được Tiên tri Mohammed thành lập tại Saudi Arabia vào thế kỷ 7.

5 “cột trụ” của Hồi giáo

Đạo Hồi kêu gọi tín đồ phải thực hành 5 cột trụ sau đây:

  1. Tawhid (đức tin): Tin rằng chỉ có một Thượng Đế và Tiên tri Muhammad là sứ giả của Người.
  2. Sallah (cầu nguyện): Người đạo Hồi hướng về thành Mecca cầu nguyện 5 lần một ngày, lúc hừng đông, trưa, giữa chiều, lúc mặt trời lặn và khi đêm xuống.
  3. Zakah (bác ái): Người Hồi giáo có khả năng phải đóng góp tiền bạc để giúp cộng đồng.
  4. Sawm (chay tịnh): Trong tháng Ramadan (tháng thứ 9 trong Hồi lịch), từ lúc hừng đông đến khi mặt trời lặn, người Hồi giáo không được ăn uống gì.
  5. Hajj (hành hương Mecca): Người có khả năng phải hành hương tới Mecca ít nhất một lần trong đời. Đây là thánh địa của Hồi giáo, nơi Tiên tri Mahammad chiến thắng trở về năm 630 sau thời gian bị lưu vong tại Medina.

Hai chi phái chính của Hồi giáo là Sunni và Shia, sẽ được đề cập trong một bài khác.