Nhiều người đã hiến tặng máu và plasma cho các cơ sở y tế để dự trữ và sử dụng khi cần đến, như trong chiến tranh hoặc các tai nạn, dịch bệnh. Sau đây là sự khác biệt giữa hai loại hiến tặng này.

Blood donation (Hiến máu) là loại thường thấy nhất trong nhiều thủ tục hiến tặng khác nhau: khoảng 1 pint máu (whole blood) được lấy ra từ cơ thể người cho, sau đó được tách ra nhiều thành phần, như red cells (tế bào huyết), plasma (huyết tương), platelets (tiểu cầu) và Cryoprecipitated Antihaemophilic Factors (máu đông).

Hiến máu

Plasma donation

Trong thủ tục plasma donation, máu được một chiếc máy thu vào rồi phân tách ra các thành phần, như plasma, red cells và platelets, để trả lại các red cells và platelets cho người hiến tặng.

Máy thu plasma

Khi cho máu

Máu được thu qua tĩnh mạch của người cho, thủ tục mất khoảng 1 giờ, nhưng thực ra máu chỉ lấy trong khoảng từ 8-10 phút. Có thể cho máu nhiều lần nữa, sau mỗi 56 ngày.

Khi cho plasma

Máu cũng thu từ tĩnh mạch người cho với máy thu đặc biệt, thủ tục lâu chừng 1 giờ 15 phút. Muốn cho plasma lần kế tiếp chỉ cần chờ sau 28 ngày.

Để hiến máu, hoặc hiến huyết tương, người cho phải qua thủ tục kiểm tra an toàn, gồm các thử nghiệm để coi có bị các chứng bệnh, như máu có HIV virus hoặc có virus bệnh viêm gan (hepatitis). Đa số các trường hợp cho máu hoặc cho plasma đều là tự nguyện và miễn phí.