Trong mùa đại dịch, chúng ta thường nghe nhiều đến hai từ này trong những nỗ lực vô hiệu hóa coronavirus, từ môi trường đến vật dụng.

Disinfection (Khử trùng/tẩy trùng) và Sterilization (Tiệt trùng) đều là công việc khử nhiễm (decontamination), nhưng mục đích và phương pháp có những khác biệt.

Disinfection loại bỏ hoặc giảm thiểu các vi sinh vật có hại  khỏi các vật dụng hay bề mặt.

Sterilization diệt mọi vi sinh vật, đồng thời cũng phá hủy các bào tử (spores) của những vi sinh vật khác nhau có trên bề mặt, trong chất lỏng, trong thuốc, hoặc trong các hợp chất như môi trường nuôi cấy sinh học (biological culture media).

Các hình thức khử nhiễm “cực cao” như vậy cần thiết trong thời gian quan trọng như giải phẫu, hoặc trong các môi trường như phòng thí nghiệm, bệnh viện.

Trong đời sống thường ngày thì người ta dùng disinfection vì thực dụng hơn.

Các phương pháp khử trùng:

Dùng thuốc tẩy, chlorine, alcohols, hydrogen peroxide, xà bông giặt, nhiệt và thanh trùng (pasteurization).

Các phương pháp tiệt trùng:

Dùng nhiệt, hóa chất, bức xạ, áp suất cao và lọc.

Áp dụng của khử trùng:

Chủ yếu là khử nhiễm các bề mặt và không khí.

Áp dụng của tiệt trùng:

Được sử dụng cho thực phẩm, thuốc và dụng cụ phẫu thuật.