Chào hỏi khi gặp nhau bất cứ ở đâu là một cử chỉ thông thường để bày tỏ cảm tình hay sự tôn kính. Nó được biểu lộ dưới nhiều hình thức.

Ở đây, trước hết xin nói về việc đứng dậy chào.

Ðứng lên chào một người vừa mới bước vào phòng là bày tỏ lòng tôn kính đối với người ấy. Tuy nhiên có những lúc sự đứng dậy ấy có thể là hành động khó khăn như khi ta bị đau chân hay đang ôm vật gì đó trong lòng không tiện đứng lên. Lại nữa trong phòng làm việc ở những cubicles dành riêng cho từng nhân viên, nơi đồng sự ra vào thường xuyên thì việc đứng dậy chào nhau là không cần thiết.

Nói chung, bạn nên đứng lên chào khi có thể, nhất là khi đó là người lớn tuổi hay mới gặp lần đầu, hoặc một chức sắc tôn giáo, một người có địa vị cao và được kính trọng.

Trường hợp bạn là người đứng ra tổ chức một sự kiện –host or hostess of a social event-  thì bạn nên đứng lên tiến ra chào đón khách mời, nhưng lúc sự kiện đã diễn ra thì khỏi cần.

Ðứng lên chào người mới tới hay không, tùy trường hợp. Ở nhà hàng ăn hay rạp hát, rạp chiếu bóng, việc đứng lên chào nhau sẽ gây trở ngại. Tuy nhiên, khi đi xe buýt xe điện ngầm hay xe lửa, việc đứng lên nhường chỗ cho một người lớn tuổi hay tàn tật chẳng những biểu lộ phép lịch sự mà còn mang tính nhân văn.

Bảo Huân

MH – theo Etiquette