Một ngày nằm bệnh viện sẽ đưa tới vô số bill đòi tiền. Đây là vấn đề nhức đầu cho mọi công dân Hoa Kỳ. Vấn đề tính tiền sai, tính tiền quá mức và lừa đảo làm thiệt hại cho người Mỹ hàng trăm tỉ đô la mỗi năm. Vì vậy trước khi chi trả bill y tế, nên xem xét kỹ những vấn đề dưới đây.

5. Bill tính tiền vào lúc nào? Phải mất thời gian khá lâu bill tính tiền chi phí y tế mới tới tay chúng ta. Bác sĩ hay bệnh viện phải chờ công ty bảo hiểm y tế trả tiền rồi mới gửi bill tính tiền cho bệnh nhân. Trong thời gian dài đó, có khi chúng ta đã phải trả nhiều bill từ bệnh viện hay bác sĩ khác và chúng ta đã trả hết số tiền deductible của bảo hiểm đã quy định. Trong trường hợp đó, hãng bảo hiểm phải trả toàn bộ chi phí. Nếu bill tính tiền cho một điều trị đã lâu, nên kiểm tra lại và nếu thấy deductible đã đạt, phải yêu cầu bệnh viện hay bác sĩ tính toàn bộ chi phí cho hãng bảo hiểm.

6. Bảo hiểm có trả đúng không? Nếu thấy bill y tế quá cao, kiểm tra lại xem hãng bảo hiểm đã trả đúng hay không. Trên bill cần phải có ghi số tiền mà hãng bảo hiểm trả. Ngoài ra, chúng ta cũng thường xuyên nhận các hồ sơ từ hãng bảo hiểm cho biết số tiền mà họ đã trả. Hồ sơ này xác định bác sĩ hay bệnh viện đã tính tiền với bảo hiểm. So sánh hồ sơ này với bill tính tiền của cùng một dịch vụ đã nhận để xác định xem tiền có tính đúng hay không. Nếu thấy khác biệt, nên yêu cầu bác sĩ hay bệnh viện gửi hồ sơ tính tiền tới hãng bảo hiểm.

Xem thêm:   Osce, Eurozone, Schengen

7. Bill tính tiền từ bác sĩ hay bệnh viện ngoài mạng lưới (out of network).Chúng ta có thể đi bệnh viện thuộc mạng lưới của bảo hiểm (in-network) nhưng bác sĩ điều trị lại không nằm trong mạng lưới, vì vậy bảo hiểm không trả tiền bác sĩ và chúng ta bị đòi nợ. Tháng 1/2022 chính phủ đã ban hành luật mới “No Surprise Act” cấm việc tính tiền out-of-network trong trường hợp đi cấp cứu và một số trường hợp khác. Nếu thấy mình bị gửi bill không đúng, hãy gọi điện thoại số 1800-985-3059 của văn phòng giúp đỡ luật “No Surprise Act” để được hướng dẫn.

8. Có thể “trả giá” không? Đừng nghĩ là chúng ta phải trả đúng số tiền ghi trên bill, nhất là trường hợp đi cấp cứu hay nằm bệnh viện. Nếu trả bằng tiền mặt, chúng ta sẽ được giảm giá. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thảo luận để được giảm giá và các bệnh viện cũng thường chấp nhận giảm. Chúng ta cũng có thể thảo luận giá cả trước với bệnh viện trong trường hợp giải phẫu hay điều trị nào chi phí lớn. Như vậy chúng ta sẽ biết giá trước và an tâm hơn.