Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị  các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Câu hỏi

Tôi có quốc tịch Mỹ đang còn đi làm, tôi định tháng tới nghỉ làm, và sẽ ăn tiền hưu. Được biết tiền hưu của tôi là $899, tôi sẽ có medicare part A, vậy tôi có phải đóng tiền mua part B không? Và tôi có cần phải có part B không?

Trả lời

Xin thưa với  quý vị đến tuổi được nhận medicare là nên có part B.  Tiền đóng cho part B của năm 2021 là $148.50. Về phúc lợi xã hội thì tiểu bang Texas có chương trình Medicare Saving Program(MSP), chương trình này giúp mình trả tiền part B nếu hội đủ điều kiện. Nhưng mình phải đóng tiền mua part B thì mới xin chính phủ trợ giúp mình trả tiền part B được.

Xem thêm:   Thực phẩm GMO sẽ được đổi tên

Chương trình này có 3 phần:

Chương trình 1

QMB (Qualified Medicare Beneficiaries)

Giới hạn thu nhập 1 người ( individual income limit ) là $1,074/ tháng

Cho 2 người (couple income limit) là $1,452/tháng

Trong chương trình QMB quý vị sẽ được chính phủ trả phần $148.50 (premium) mỗi tháng và khi quý vị đi bác sĩ sẽ không bị  trả phần khấu trừ (deductible).

Quan trọng hơn nữa là khi quý vị được nhận chương trình QMB,  QMB sẽ trả cho quý vị 20%, mà insurance không trả.  Chương trình này giúp cho quý vị không phải bỏ thêm tiền của mình khi phải vô nhà thương hay đi bác sĩ.

Chương trình 2

SLMB (Specified low income Medicare beneficiaries)

Giới hạn thu nhập 1 người (individual income limit ) là $1,288

Cho 2 người (couple income limit) là $1,742

Trong chương trình này chính phủ cũng sẽ trả tiền (premium) $148.50 mỗi tháng, và  quý vị có quyền xin chính phủ trả 3 tháng trở lại. Nhưng trong chương trình SLMB, quý vị sẽ không được chính phủ trả cho bất cứ tiền gì khác khi trong nhà thương hay đi bác sĩ.

Chương trình 3

QL1 (qualified individuals)

Thu nhập giới hạn  cho 1 người (individual income limit) là $1,449

Thu nhập cho 2 người (couple income limit) là $1,960

Trong chương trình này cũng chỉ được chính phủ trả tiền (premium) $148.50 mỗi tháng và sẽ không được trả thêm gì hết. Nếu quý vị đang có chương trình dịch vụ phục vụ cộng đồng (community attendant) thì sẽ không được nhận chương trình QL1 này.

Xem thêm:   Auld Lang Syne

Trong 3 chương trình cũng phải cần đầy đủ các điều kiện (meet guide line) sau đây:

– Phải là công dân Mỹ (US citizen). Nếu không là công dân Mỹ thì quý vị phải có 40 tín chỉ làm trong nước Mỹ (40 quarter).

– Giới hạn tài sản của 1 người (individual resources limit) là $7,970

– Giới hạn tài sản của 2 người (couple resources limit) là $11,960

– Substantial home equity là $595,000  (giá trị nhà của quý vị)

Trong tài sản cũng tính xe, xe thứ nhất sẽ được trừ $15,000, xe thứ hai sẽ được trừ $4,650,

Ðây là chương trình của tiểu bang Texas, những quy luật chính phủ nêu ra chính phủ cũng có thể thay đổi, nên mong quý vị theo dõi những cập nhật chương trình.

Cindy TH