Ai sinh sống ở Hoa Kỳ đều biết số điện thoại cấp cứu 911. Đây là số điện thoại chúng ta cần gọi bất cứ lúc nào khi thấy tính mạng bị đe dọa hoặc cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Sắp tới, sẽ có thêm một số điện thoại khẩn cấp khác là 988. Dưới đây là một số thông tin về số điện thoại này.

1. 988 là số điện thoại cần nhớ khi phải gọi giúp đỡ khẩn cấp trong trường hợp bản thân có ý nghĩ tự sát, hoặc chứng kiến người khác chuẩn bị hay có ý định tự sát. Số điện thoại này sẽ bắt đầu hoạt động trên toàn Hoa Kỳ từ ngày 16/7/2022

2. 988 kết nối tới cơ quan National Suicide Prevention Lifeline. Đây là nơi sẽ có những chuyên viên sẵn sàng 24/24 để nhận cuộc gọi, text hoặc “chat” để giúp đỡ bất cứ ai có biểu hiện muốn tự sát hoặc trong hoàn cảnh tuyệt vọng về mặt tâm thần hay tâm lý. Thật ra hệ thống này đã được thiết lập từ nhiều năm trước và sử dụng số 1-800-273-8255. Số 988 được thiết lập để mọi người dễ sử dụng hơn. Người ta vẫn có thể gọi theo số cũ nói trên.

3. 988 được thiết lập nhằm để giải quyết tình trạng tự sát ngày càng gia tăng ở Hoa Kỳ. Theo thống kê, ở Hoa Kỳ có một người tự sát trong mỗi 11 phút. Tự sát là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 cho lứa tuổi 10-14 và 25-34.

Xem thêm:   Tìm hiểu từ “ok” (kỳ 4)

4. Khi nào cần gọi 988? Có nhiều lý do để gọi 988 như gặp khủng hoảng vì người thân qua đời, ly dị, thất tình, mất việc làm, lạm dụng cần sa ma túy, bị hành hạ… Nói chung là khi nào người ta cảm thấy mình bất lực trong việc đối phó với cuộc sống thường nhật. Chúng ta cũng có thể gọi 988 khi thấy người thân ở vào tình trạng nói trên.

5. Khi gọi 988, cuộc gọi sẽ được kết nối tới cơ quan tại địa phương nơi cư trú và chuyên viên về tâm thần hay tâm lý sẽ nói chuyện và cung cấp giúp đỡ. Nếu text, hoặc “chat” qua số điện thoại này thì chỉ sử dụng tiếng Anh và Spanish. Nếu nói chuyện, có thể nói bằng một trong 250 ngôn ngữ qua thông dịch viên của tổng đài. Khác với 911, cuộc gọi số 988 có thể kéo dài tới 60 phút hay hơn nữa để tìm giúp đỡ phù hợp. Trong khi đó 911 được gọi khi cần giúp đỡ về y tế sức khỏe hoặc khi bị tấn công, bị tai nạn, tính mạng bị đe dọa.

6. Phần lớn các tiểu bang chưa cấp ngân sách cho hệ thống này, nhưng sẽ được giải quyết lúc đầu qua ngân sách liên bang. Theo ước lượng, hệ thống sẽ nhận được khoảng từ 6 tới 12 triệu cuộc gọi giúp đỡ mỗi năm