Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình QMB

Hỏi

Tôi 65 tuổi, tiền hưu của tôi là $1,100/tháng. Tôi được nhận medicare nhưng bên An sinh xã hội nói tôi phải đóng $170 cho part B. Họ cũng cho biết, cơ quan y tế có chương trình giúp đỡ trả khoản tiền $170 này. Xin cô cho biết, tôi phải làm gì để được chương trình giúp đỡ $170? Chương trình này có phải là chương trình medicaid không? Thành thật cám ơn cô.

Trả lời

Cơ quan y tế của chính phủ có chương trình giúp đỡ trả phí part B cho quý vị. Chương trình này được gọi là MSP (Medicare Saving Program). Với số tiền hưu trí trên thì quý vị sẽ được nhận chương trình QMB (Qualified Medicare Beneficiaries). Chương trình QMB không phải là Medicaid mà là hỗ trợ cho medicare.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 6 năm 2022

Chương trình QMB có những quyền lợi:

– Mỗi tháng, chính phủ sẽ trả tiền mà quý vị đang đóng bên An sinh xã hội là $170 (Medicare premium)

– Deductibles and coinsurance (khi quý vị đi bác sĩ hay vô nhà thương, thông thường bên Medicare sẽ trả cho 80% và QMB sẽ hỗ trợ 20% còn lại.

Điều kiện để xin chương trình QMB:

* Phải là công dân Mỹ (US Citizen). Nếu không phải là công dân Mỹ thì phải có 40 tín chỉ (40 quarter).

* Tài sản được quyền có: $8,400 cho 1 người (individual) và $12,600 cho 2 người (couple); Căn nhà trị giá $636,000 (substantial home equity). Trong tài sản sẽ tính luôn phương tiện đi lại: Chiếc xe đầu được trừ $1,500; chiếc xe thứ hai được trừ $4,560.

* Thu nhập giới hạn: $1,133/tháng cho 1 người (individual) và $1,526/tháng cho 2 người (couple). Ngoài ra, mỗi người đều được trừ $20, nên những ai đang nhận mức lương $1,153/tháng thì cũng đáp ứng yêu cầu của chương trình QMB.

Cách thức để xin QMB

Quý vị vô trang web (YourTexasbenefits.com), tạo cho mình một account và điền đơn tại đây (form 1200). Quý vị cũng có thể gọi số (211) để làm đơn qua điện thoại. Hoặc, quý vị có thể đến văn phòng của chính phủ để làm đơn tại chỗ.

Trợ cấp xã hội

Hỏi

Thưa cô Thu Hoàng, trong chương trình phúc lợi xã hội thường nói đến những người có thu nhập thấp có thể xin trợ cấp của cơ quan chính phủ. Hiện giờ tôi không đủ sức khỏe để đi làm fulltime, vậy có chương trình bảo hiểm nào bên cơ quan chính phủ giúp đỡ tôi không? Xin cho biết rõ, thành thật cám ơn cô nhiều.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 2 tháng 6 năm 2022

Trả lời

Hiện nay, chính phủ có chương trình Medicaid Buy in Program (MBI) giúp quý vị được giảm bớt tiền bảo hiểm.

Điều kiện để xin chương trình (MBI)

– Quý vị bị khuyết tật.

– Quý vị phải có đi làm và sống tại tiểu bang Texas.

– Quý vị không sống trong các viện hay viện dưỡng lão của tiểu bang

– Nhận dịch vụ tại nhà và tại cộng đồng thông qua chương trình miễn trừ thuốc chữa bệnh. Chẳng hạn như hỗ trợ sinh hoạt cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ (get home and community-based service through a Medicaid Waver Program, such as Community Living Assistance and Support Service (CLASS).

Ðể xin trợ cấp này, quý vị có thể đến cơ quan của chính phủ (HHSC Office) hay gọi số 211 hoặc vô mạng dùng form số 1200 để làm đơn.

Nếu hồ sơ của quý vị được chấp thuận thì MBI sẽ gửi thư, cho biết quý vị phải trả về phần bảo hiểm này như thế nào và thời hạn được trợ cấp.

TH