Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình trợ giúp người mang thai

Hỏi

Em đang sống ở nước Mỹ được 8 năm. Em có thẻ xanh diện con lai. Lúc có đứa con đầu, em nhận được bảo hiểm. Giờ em đang mang thai đứa thứ hai và em xin bảo hiểm cho em như lần trước, nhưng lại không được nhận medicaid, mà chính phủ lại cấp cho em chương trình chip perinatal. Mức lương của em không thay đổi. Tại sao em lại không nhận được chương trình medicaid như lúc trước? Họ có gửi thư về báo nhưng em không hiểu. Mong chị giải thích cho em biết. Thành thật cám ơn chị nhiều.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 17 tháng 11 năm 2022

Trả lời

Chương trình medicaid cho người mang thai đòi hỏi như sau:

– Phải là công dân Mỹ.

– Nếu không phải công dân Mỹ thì thẻ xanh phải thuộc diện con lai hay tị nạn.

Trong hai trường hợp nói trên thì chị đủ tiêu chuẩn để nhận chương trình  medicaid cho người mang thai.

Medicaid cho người mang thai không đòi hỏi điều kiện về tài sản mà căn cứ vào mức thu nhập do  chính phủ quy định.

Trường hợp chị, chính phủ không cấp chương trình medicaid cho người mang thai là do diện con lai như chị đã nói trên. Chính phủ đã cho chị medicaid trong 7 năm, sau thời gian này, chính phủ đòi hỏi chị phải là công dân Mỹ thì mới được tiếp tục nhận chương trình Medicaid. Khi chị có thai lần đầu, thẻ xanh của chị chưa quá 7 năm nên được nhận chương trình này. Hiện giờ chị đã ở được quá 7 năm, nên chính phủ không cấp medicaid cho chị mà cấp cho chị chương trình Chip Perinatal (Chip-P).

Chính phủ có 2 chương trình dành cho người mang thai là Medicaid và Chip Perinatal. Thẻ xanh của chị không đủ điều kiện để được nhận medical nên chính phủ chuyển qua chương trình Chip-P.

Chương trình Chip-P cũng đòi hỏi mức thu nhập như sau:

Mức Income cho người mang thai:

1.Gia đình có 1 người: $2,243/tháng

2.Gia đình có 2 người: $3,022/tháng

3.Gia đình có 3 người: $3,800/tháng

4.Gia đình có 4 người: $4,579/tháng

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 24 tháng 11 năm 2022

5.Gia đình có 5 người: $5,358/tháng

6.Gia đình có 6 người: $6,137/tháng

7.Gia đình có 7 người: $6,916/tháng

8.Gia đình có 8 người: $,7694/tháng

9.Gia đình có 9 người: $8,473/tháng

  1. Gia đình có 10 người: $9,252/tháng

Mức lương theo chương trình Chip-P:

1.Gia đình có 1 người: $2,288/tháng

2.Gia đình có 2 người: $3,083/tháng

3.Gia đình có 3 người: $3,877/tháng

4.Gia đình có 4 người: $4,672/tháng

5.Gia đình có 5 người: $5,466/tháng

6.Gia đình có 6 người: $6,261/tháng

7.Gia đình có 7 người: $7,055/tháng

8.Gia đình có 8 người: $7,850/tháng

9.Gia đình có 9 người: $8,644/tháng

10.Gia đình có 10 người: $9,439/tháng

Xin lưu ý: Mức lương thu nhập đòi hỏi chưa trừ thuế.

CTH