Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị  các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Việc cần làm khi thay đổi địa chỉ

Hỏi

Thưa cô, vợ chồng tôi sống bằng tiền SSA+SSI (sai biệt) + SNAP, không có housing, đang ở apartment và tự trang trải mọi chi phí. Vì già yếu cần sự chăm sóc của con cháu, chúng tôi muốn dọn về ở chung với con. Xin cô vui lòng cho biết chúng tôi cần phải làm gì, kể cả giấy tờ cần thiết để báo cho Sở An sinh xã hội mà không ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội đang có. Thành thật cảm ơn cô.

Trả lời

Xin thưa, trước khi dọn về sống chung với con cái thì cô cần phải thông báo việc thay đổi địa chỉ cho SNAP biết. Hiện nay, luật cho mình 10 ngày để thông báo việc thay đổi địa chỉ. Trước đây, khi vợ chồng cô sống riêng, mọi chi tiêu phải tự trả thì khi về sống chung với con cái, cô cũng có quyền khai những chi phí mà mình phải trả, thí dụ như trả tiền nhà, tiền điện… Còn nếu con cô không lấy tiền nhà và tiền điện thì cô chỉ cần báo địa chỉ mới thôi. Luật cho phép mình sống với con giống như mướn phòng trọ vậy; miễn mình nấu ăn riêng, không chung đụng với con thì sẽ không bị ảnh hưởng gì về quyền lợi của mình. Một điều xin cô lưu ý là phải thông báo kịp thời cho các cơ quan chính phủ về địa chỉ mới. Ðây là việc rất quan trọng vì nếu không thông báo, cô sẽ không nhận được những giấy tờ của các cơ quan này gửi đến và cũng không đúng quy định của chính phủ.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 5 tháng 1 năm 2023

Về chương trình SNAP có ba cách để thông báo:

  1. Nếu đã tạo cho mình một địa chỉ trong máy tính (computer) thì cô có thể dùng máy tính để thông báo.
  2. Hoặc, cô có thể gọi số 211, từ thứ Hai đến thứ Sáu để thông báo.
  3. Hoặc, cô có thể dùng fax (877-447-2839). Khi gửi fax, cô cần điền số hồ sơ. Nếu không nhớ số hồ sơ thì cô điền số an sinh xã hội, tên họ và những thông tin về sự thay đổi của mình.

Riêng phần An sinh xã hội, tiền SSA và SSI, là lĩnh vực khác, không thuộc chuyên môn của Thu Hoàng nhưng thiết nghĩ, cô cũng phải thông báo cho những nơi này biết, nếu thay đổi địa chỉ mới.

Kính chào và chúc cô vui vẻ.

CTH