Hưu bổng và quyền lợi Medicare

Hỏi

Thưa bà, Tôi sinh tháng 7/1953, chưa có quốc tịch. Tính đến hết năm 2021, tôi đã làm việc được 9 năm, có khai thuế hàng năm. Hiện nay, tôi vẫn còn làm việc part time. Xin hỏi, tôi có thể xin nghỉ hưu vào tháng 7/2022 hay đợi đến hết năm 2022? Cách tính tiền hưu trong trường hợp tôi như thế nào? Sau khi nghỉ hưu, tôi có thể xin Medicare, Medicaid không? Mong bà trả lời giúp. Chúc bà sức khỏe.

Trả lời

Quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội dựa trên yếu tố tuổi tác và số tối thiểu 40 tín chỉ ASXH. Khi đề cập đến vấn đề tuổi tác thì có hai số tuổi cần lưu ý là tuổi hưu non bắt đầu từ 62 tuổi và độ tuổi hưu toàn phần. Ðộ tuổi hưu toàn phần cho người sanh năm 1953 là 66 tuổi, và dần dà lên đến tuổi 67 cho những người sanh từ năm 1960 trở đi.

Ông/bà cho biết đã đi làm được 9 năm và có khai thuế hằng năm. Nếu đi làm và hàng năm nhận được mẫu W2, vấn đề đơn giản hơn, vì trên mẫu này đã cho thấy mức lợi tức có đóng thuế ASXH và Medicare. Nếu tự làm chủ công việc của mình, hằng năm sẽ đi khai thuế bằng mẫu 1099. Ði khai thuế với mẫu 1099 không có nghĩa là có đóng thuế. Mẫu 1099 cho biết con số thu nhập chưa trừ các khoản phí tổn phục vụ cho công việc làm của mình. Nếu khai thuế với mẫu 1099, sau khi trừ hết những phí tổn cho công việc mình làm thì phần còn lại sẽ được coi là thu nhập ròng. Lúc bấy giờ, dựa trên số tiền này người đi làm mới bắt đầu đóng thuế ASXH. Trong tình huống này, người đi làm đóng hai vai trò: một là công nhân và hai là chủ nhân. (Ðối với những vị đi làm và có mẫu W2, chủ nhân khấu trừ 7.65% và đóng góp thêm 7.65% vào hồ sơ ASXH của quý vị. Như vậy tổng số đóng góp vào quỹ ASXH và Medicare là 15.30%). Trở lại nếu chúng ta làm chủ công việc của mình thì con số chúng ta đóng vào quỹ ASXH là 15.30% dựa trên số thu nhập ròng.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 26 tháng 1 năm 2023

Giả thiết ông/bà làm việc trong 9 năm qua và đã tạo được 36 tín chỉ, tính đến cuối năm 2021. Ông/bà tiếp tục làm việc với mức quy định tín chỉ trong năm 2022 là $6,040.00 thì đến đầu tháng 10 năm 2022 ông/ bà đã có được 40 tín chỉ chứ không cần phải đợi đến cuối năm 2022. Lý do: tháng 10 là tháng bắt đầu cho tam cá nguyệt cuối cùng của năm.

Ông/bà đã vượt qua tuổi hưu toàn phần vào tháng 10 năm 2022. Với thời gian không dài trong việc đóng góp vào quỹ ASXH, nên khoản tiền hưu nhận được là rất khiêm nhường và chắc chắn sẽ được Medicare sau khi nhận được tiền hưu. Biết rằng tuổi để nhận Medicare là 65 tuổi, nhưng ở độ tuổi 65 thì ông bà không đủ tín chỉ ASXH để xin Medicare. Thời điểm ông bà hội đủ điều kiện để xin Medicare thì lúc bấy giờ ông bà đã bước vào tuổi 69. Luật Medicare quy định rằng người nào ghi danh vào Medicare sau tuổi 65 thì cứ mỗi năm ghi danh trễ sẽ bị phạt 10% trên bảo phí phần B. Căn cứ luật lệ của chương trình Medicare, ông/bà sẽ bị phạt 40% trên bảo phí phần B vì khi ấy ông bà sẽ được 69 tuổi.

Ông bà có thể xin SSI. SSI là chương trình trợ cấp nhằm giúp đỡ cho người tuổi trên 65, tàn tật hay mù lòa có thu nhập và tài sản hạn chế. Sau khi được SSI thì ông/ bà cũng sẽ được hưởng Medicaid. Khi đó chương trình Medicaid do chính quyền tiểu bang quản trị sẽ giúp ông/bà chi trả bảo phí phần B, tính luôn phần 40% tiền phạt bên Medicare.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 3 tháng 2 năm 2023

ANGIE HO QUANG