Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Trợ cấp foodstamp

Hỏi

Thưa cô Thu Hoàng, tôi có một đứa con, vừa được 18 tuổi. Tôi và con tôi chỉ có thẻ xanh. Từ lúc qua Mỹ đến giờ, con tôi đều được chính phủ giúp cho Medicaid và Foodstamp. Tháng này, khi chương trình Foodstamp của tôi hết hạn, tôi đã nộp đơn xin lại thì chính phủ không trợ cấp Foodstamp cho cháu nữa. Xin cô cho biết tại sao? Tôi có cần làm đơn khác để xin lại không? Thành thật cảm ơn cô rất nhiều.

Trả lời

Xin thưa, cần phải hội đủ điều kiện sau đây thì mới được nhận Foodstamp:

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 21 tháng 7 năm 2022

– Phải là công dân Mỹ.

– Thẻ xanh diện con lai hay tỵ nạn. Nếu thẻ xanh diện khác thì phải sống tại nước Mỹ 5 năm.

– Tài sản chỉ được $5,000. Tài sản ở đây bao gồm tiền có trong ngân hàng, tiền mặt và tính luôn cả xe đang có (chiếc xe thứ nhất được trừ $15,000, chiếc thứ 2 chỉ được trừ $4,650 (thí dụ: chiếc xe mình trị giá là $25,000, thì được trừ $15,000, số tiền còn lại sẽ được coi là tài sản).

– Về thu nhập, chương trình Foodstamp yêu cầu:

Đối với người về hưu hay nhận tiền bệnh

* Gia đình có 1 người: $1,771/tháng

* Gia đình có 2 người: $2,396/tháng

* Gia đình có 3 người: $3,020/tháng

* Gia đình có 4 người: $3,644/tháng

* Gia đình có 5 người: $4,268/tháng

* Gia đình có 6 người: $4,873/tháng

* Gia đình có 7 người: $5,517/tháng

* Gia đình có 8 người: $6,141/tháng

* Gia đình có 9 người: $6,766/tháng

Đối với những người đang đi làm

* Gia đình có 1 người: $1,396/tháng

* Gia đình có 2 người: $1,888/tháng

* Gia đình có 3 người: $2,379/tháng

* Gia đình có 4 người: $2,871/tháng

* Gia đình có 5 người: $3363/tháng

* Gia đình có 6 người: $3,855/tháng

* Gia đình có 7 người: $4,347/tháng

* Gia đình có 8 người: $ 4,839/tháng

* Gia đình có 9 người: $5,331/tháng

* Nếu gia đình có nhiều hơn 9 người thì mỗi người được cộng thêm $492/tháng.

Lưu ý: mức lương này chưa trừ thuế và quy định về thu nhập và tài sản là của năm 2022.

Theo luật hiện nay, con nhỏ từ 18 trở xuống, không phân biệt diện định cư, khi có thẻ xanh thì sẽ xin được Foodstamp, nếu gia đình hội đủ điều kiện về thu nhập và tài sản nêu trên. Tuy nhiên, khi trẻ em đến 18 tuổi thì sẽ không còn trợ cấp Foodstamp nữa. Trường hợp của cô bị từ chối vì con cô đã 18 tuổi và chưa sống đủ 5 năm tại Mỹ. Cô phải đợi đến khi thẻ xanh được 5 năm thì cô có thể xin lại Foodstamp cho hai mẹ con, nếu lúc đó cô hội đủ điều kiện về tài sản nói ở trên.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 11 tháng 8 năm 2022

CTH