Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình Medicare Saving Program

Hỏi

Tôi tên Lanh, tháng 8 tôi được đúng 65 tuổi, tôi đã nghe nói là khi tôi 65 tuổi tôi sẽ được nhận Medicare, nhưng lúc đó tôi phải bị đóng tiền của chương trình Medicare, và mức tiền hưu bổng của tôi hơn $1,000, nên tôi không xin được thêm chương trình SSI của bên An sinh xã hội, không biết bên Bộ y tế của tiểu bang có chương trình nào để giúp tôi được hưởng thêm bảo hiểm không? Xin cô Cindy chỉ dẫn tôi cách thức xin.

Trả lời

Xin thưa với bà, khi được chương trình Medicare có part A và B, phần part B thì bà sẽ phải đóng tiền, hiện giờ phần part B là $164.90, nhiều người không muốn bị mất tiền nên đã không đóng tiền part B, với số tiền thu nhập hưu bổng của bà chỉ hơn $1,000, bà nên đóng tiền part B. Khi đã có chương trình part A và B, lúc đó bà qua bên Bộ y tế của tiểu bang Texas  xin chương trình Medicare Saving Program ( MSP), và chương trình MSP sẽ giúp bà phần tiền part B bà đã bị đóng.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 7 tháng 6 năm 2024

Chương trình MSP đòi hỏi phải có:

  1. Giấy chứng nhận công dân Hoa Kỳ.
  2. Không phải công dân Hoa Kỳ, thì phải có 40 tín chỉ làm tại nước Mỹ (40 quarter)

Lưu ý khi người đã lập gia đình thì vợ hay chồng đều có quyền lấy tín chỉ của nhau nếu mình không đủ tín chỉ, nếu 1 trong 2 người có 1 người đã mất và mình chưa lập gia đình lại với ai thì mình cũng có quyền lấy tín chỉ của người vắng mặt.

Chương trình MSP đòi hỏi về tài sản:

– 1 người (single)  $9,090

– 2 người (couple) $13,630

Tài sản sẽ tính xe, tiền có trong ngân hàng, tiền mặt đang có trong người, (xe đầu được trừ $15,000, xe thứ hai được trừ $4,650, xe tính theo trị giá của hãng xe hay giá của bên chính phủ nêu ra).

Chương trình MSP đòi hỏi về mức thu nhập như sau:

  1. QMB (Qualified Medicare Beneficiary)

– 1 người (single) $1,215;

– 2 người (couple) $1,643

Trong Chương Trình QMB, sẽ được trả tiền part B và được trả tiền 20% của coinsurance.

  1. SLMB (Specified Low-income Medicare beneficiary)

– 1 người (single) $1,458;

– 2 người (couple) $1,972

Chương trình SLMB không được hưởng phần 20% của coinsurance, nhưng mình có quyền xin chính phủ trả lại 3 tháng tiền part B nếu những ai lúc trước chưa xin và đã bị đóng tiền part B.

  1. QL1 (Qualifying Individual Program)

– 1 người (single)  $1640

– 2 người (couple) $2219

Trong chương trình QL1, cũng có quyền xin  trả lại tiền Part B, 3 tháng, nhưng những ai có chương trình nuôi dưỡng tại gia (Community Attendance) thì sẽ không được nhận chương trình này.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 20 tháng 6 năm 2024

Có ba cách để xin chương trình:

– Xin trên mạng.

– Xin bằng cách gọi điện thoại (211).

– Ðến tại văn phòng của Bộ Y tế (Health Human Service Commission) địa phương làm đơn tại chỗ.

Hay nếu mình đã có tờ đơn (đơn số 1200) thì điền xong có thể gửi bưu điện, qua địa chỉ:

Texas Health & Human Service Commission