Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình bảo hiểm

Hỏi

Tôi có thắc mắc về chương trình medicaid, ba mẹ tôi đã đến tuổi nhận tiền hưu, ông bà có Medicare, và không có nhận tiền SSI (Supplemental Security Income). Tôi được biết tiền SSI nếu đủ điều kiện thì sẽ có medicaid luôn, vậy nếu ba mẹ tôi chỉ có tiền hưu bổng thôi, có thể xin thêm chương trình medicaid được không?

Tiền hưu của ba mẹ tôi không được nhiều mà còn bị trừ mỗi tháng $174.90 mỗi người vậy có cách nào để được hưởng trọn vẹn tiền hưu không chị?

Cảm ơn chị nhiều.

Trả lời

Chương trình medicare của ông bà là của liên bang, phần bên tiểu bang có chương trình giúp trả phần $174.90 cho mỗi người nếu đủ điều kiện.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 3 năm 2024

Chương trình MSP (Medicare Saving Program) (không phải là 100% của Medicaid) có nhiều loại và tuỳ theo mức thu nhập của tiền hưu mà sẽ được nhận chương trình nào.

Chương trình MSP cũng cần đủ điều kiện:

  1. Quốc tịch mỹ.
  2. Hay thẻ xanh.
  3. Phải đủ 40 tín chỉ nếu không có quốc tịch Mỹ (trong trường hợp vợ chồng, có quyền lấy tín chỉ của nhau cho đủ 40 tín chỉ).

Nếu mức thu nhập của ông bà thấp có thể được nhận chương trình QMB (Qualified Medicare Beneficiary), với mức thu nhập tối đa như sau:

– Single (1 người) $1,255

– Double (2 người) $1,705

Tài sản tối đa của người xin chương trình MSP là:

– Single (1 người) $9,430

– Double (2 người) $14,130

Tài sản bao gồm tiền ngân hàng, tiền mặt đang có, và giá trị của xe. Chính phủ cho xe thứ nhất là $15,000, xe thứ hai là $4,650, nếu xe của người nộp đơn có giá trị cao hơn mức này thì phần chênh lệch sẽ được tính vào là tài sản của mình đang có.

Nếu nhận được chương trình QMB, chương trình sẽ trả giúp:

– Medicare premium (đây là tiền mà ông bà đã trả mỗi tháng $174.90/người).

– Trả tiền deductible và tiền coinsurance.

Đây là phần hỗ trợ cho Medicare, khi được nhận chương trình này thì tiền hưu bổng mỗi tháng của mình không bị trừ tiền $174.90.

Chương trình MSP là chương trình của tiểu bang nên mỗi tiểu bang sẽ có luật lệ của nó và mức thu nhập hay tài sản sẽ khác nhau.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 4 tháng 4 năm 2024

Chương trình MSP được nhận trong 12 tháng và phải làm đơn xin lại khi hết hạn, nếu không thì chương trình sẽ bị cúp và tiền premium sẽ lại bị trừ.