Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình foodstamp

Hỏi

Hiện giờ tôi mới 48 tuổi, tôi nhận được foodstamp đã 2 lần và mỗi lần đều đuợc 6 tháng. Lúc trước, khi tôi nhận được foodstamp thì tiền thu nhập của tôi rất thấp, vì vậy tôi đã đuợc nhận foodstamp cho 6 tháng, khi foodstamp của tôi hết hạn tôi đã làm đơn xin lại, lần này tôi không có tiền thu nhập lương hay bất cứ tiền gì, và tại sao tôi nhận được thư thông báo là tôi sẽ đuợc nhận foodstamp cho 3 tháng, nhưng tôi vừa mới nhận được foodstamp có 1 tháng, nhưng giờ foodstamp của tôi đã bị cúp, tôi không hiểu rõ lý do tại sao? Mong được chỉ dẫn và tôi có cần phải làm đơn xin lại hay tôi đến văn phòng khiếu nại?

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 11 năm 2023

Thành thật cám ơn chị nhiều.

Trả lời

Xin thưa với ông, luật lệ của chương trình foodstamp cho người tuổi từ 18-50, khi không có con nhỏ (dưới 18 tuổi) xin chung với mình, và không có thu nhập thì chỉ được nhận trong 3 tháng. Lúc trước, khi ông nhận foodstamp được 6 tháng vì như ông nói trong thời gian đó ông có đi làm nên có thu nhập (lương).

Luật lệ của chương trình foodstamp cho người tuổi từ 18-50 như sau:

– Cần phải có thu nhập (lương) ít nhất là $150 một tuần .

– Không đi làm thì phải có 20 tiếng làm việc tình nguyện (volunteers), trong những cơ quan đuợc chính phủ chấp thuận.

Trường hợp tuổi từ 18-50 không cần phải có thu nhập (lương) thì phải:

– Bị khuyết tật không thể đi làm được và phải có chứng nhận của bác sĩ hay nhà thương, giấy tờ chứng minh không có khả năng làm việc. Khi nộp hồ sơ xin foodstamp phải có tờ đơn 1836 của chính phủ (bác sĩ phải điền vào tờ đơn) thì  sẽ được miễn đi làm mà vẫn được nhận foodstamp cho 6 tháng.

– Nếu sống chung với người bị khuyết tật và phải trông nom người đó thì cũng được miễn đi làm, nhưng phải có giấy tờ chứng minh được bác sĩ chứng nhận, và tờ đơn 1836 A và B (bác sĩ ký và điền chứng nhận mình đang trông nom người bị khuyết tật).

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 30 tháng 11 năm 2023

Lý do mà ông chỉ được nhận 3 tháng vì ông không có thu nhập (lương), không làm việc tình nguyện cũng không bị khuyết tật hay trông nom người bị khuyết tật.

Khi điều kiện về thu nhập, làm tình nguyện, bị khuyết tật hay trông nom người khuyết tật đều không có thì trong thời gian nhận foodstamp, sở thất nghiệp sẽ gửi thư về cho mình, và đòi hỏi mình phải đến sở thất nghiệp trình diện. Khi nhận được thư thông báo của sở thất nghiệp mà mình không đến, lúc đó mình sẽ bị phế chuẩn, vì vậy mà foodstamp của mình bị cúp.

Hồ sơ của ông đã bị hủy bỏ, ông phải làm đơn xin lại. Vì là lần đầu bị phạt nên khi xin lại foodstamp ông sẽ được nhận foodstamp trở lại nhưng chỉ được thêm 2 tháng vì ông đã nhận được 1 tháng foodstamp rồi và luật lệ của tuổi từ 18-50 chỉ được nhận 3 tháng. Khi làm đơn xin lại foodstamp, cơ quan chính phủ sẽ có tờ đơn số 1808 cho ông ký, trong tờ đơn đó là những luật lệ đã nói trên, ông ký là ông chấp thuận đã hiểu luật lệ và chấp thuận theo quy định.

CTH