Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Medicaid

Hỏi

Thưa chị Thu Hoàng, tôi mang thai và sống chung với boyfriend, đứa con tôi đang mang bầu là con của boyfriend của tôi, chúng tôi chưa có giấy tờ chứng minh là vợ chồng vì chúng tôi chỉ sống chung với nhau, tôi đi làm và boyfriend cũng đi làm, tôi có xin bảo hiểm cho tôi lúc mang thai, hiện giờ đứa bé đã sinh ra và chúng tôi vẫn sống chung với nhau, nhưng khi xin bảo hiểm cho con tôi lại bị từ chối vì mức thu nhập của tôi và boyfriend quá mức, xin cho biết lý do tại sao.?

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 11 tháng 7 năm 2024

Trả lời

Xin thưa với cô, trong trường hợp xin bảo hiểm cho người mang thai, nếu 2 người sống chung chưa có giấy tờ chứng minh là vợ chồng thì mình có thể xin bảo hiểm cho mình và không tính tiền thu nhập của boyfriend, mặc dù 2 người sống chung. Nếu 2 người có giấy tờ chứng minh là vợ chồng thì khi xin bảo hiểm cho người mang thai sẽ tính thu nhập của cả 2 người.

Trong chương trình bảo hiểm của con nhỏ, thì mặc dù chưa có giấy tờ chứng minh là vợ chồng, chỉ sống chung với danh nghĩa là boyfriend và girlfriend, khi xin bảo hiểm cho con nhỏ vẫn sẽ tính mức thu nhập của 2 người, vì đứa bé là con của boyfriend và sống chung với nhau, vậy khi xin bảo hiểm cho con nhỏ sẽ dựa vào thu nhập của 2 người luôn.

Chương trình bảo hiểm cho con nhỏ không xét về tài sản, không cần phải phỏng vấn. Nộp đơn xin bên Bộ Y Tế của tiểu bang họ sẽ làm, mình cần gửi đủ thông tin để họ cứu xét và họ sẽ gửi thư thông báo cho mình biết có được hay không.

Khi được nhận chương trình bảo hiểm cho con nhỏ, sẽ có 3 providers cho mình chọn. Sau khi chọn providers, gửi thư báo cho Bộ Y Tế của tiểu bang, lúc đó mình sẽ nhận được thẻ bảo hiểm cho con mình.

Khi nộp đơn, nên nộp kèm theo giấy chứng minh quyền công dân của đứa bé và giấy tờ chứng minh về mức thu nhập của mình.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 11 tháng 7 năm 2024

Dưới đây mức thu nhập của chương trình bảo hiểm cho con nhỏ mới sanh đến 1 tuổi:

Gia đình (….người)                Thu nhập

1                                         $2485

2                                         $3373

3                                         $4261

4                                         $5148

5                                         $6036

6                                         $6924

7                                         $7812

8                                         $8699

9                                         $9587

10                                       $10475

CTH