Trợ giúp phụ nữ mang thai

Hỏi

Tôi đang mang thai. Xin cô cho biết chính phủ có chương trình bảo hiểm nào giúp đỡ cho người đang mang thai không? Tôi đang sống với bạn trai, việc xin bảo hiểm khi mang thai có ảnh hưởng gì đến người bạn trai của tôi? Trong chương trình bảo hiểm cho phụ nữ mang thai có những yêu cầu gì? Xin cô giải thích giúp. Cám ơn cô nhiều.

Trả lời

Hiện nay, chính phủ có chương trình bảo hiểm cho phụ nữ mang thai, gọi là Pregancy Medicaid (PW). Muốn thụ hưởng chương trình này yêu cầu quý vị phải là công dân Mỹ. Hoặc là thường trú nhân (Thẻ Xanh) theo diện con lai hay tị nạn thì quý vị sẽ đủ điều kiện để hưởng chương trình bảo hiểm này. Tuy nhiên, cần lưu ý chính phủ chỉ áp dụng cho thẻ xanh trong 7 năm thôi. Sau thời hạn này, đòi hỏi quý vị phải là công dân Mỹ mới được nhận chương trình bảo hiểm. Ngoài ra, chương trình bảo hiểm cho người mang thai cũng đòi hỏi về phần lương bổng (income). Hiện giờ mức lương yêu cầu là không quá $2,126/tháng (chưa trừ thuế) (gross amount of income). Xin lưu ý, nhiều người không đi làm nhưng nhận được tiền thất nghiệp thì tiền này cũng tính là thu nhập mỗi tháng của quý vị. Trong chương trình bảo hiểm của người mang thai, chính phủ không tính về tài sản, nghĩa là chính phủ không tính xe, nhà cửa hay tiền quý vị có trong ngân hàng. Trường hợp chị đang sống với người bạn trai và hai người chưa có hôn thú, không khai thuế chung thì không ảnh hưởng gì về lương của bạn trai. Nhưng, nếu sau khi sanh xong, hai người vẫn còn sống chung và lúc này chị muốn tiếp tục xin chương trình bảo hiểm thì sẽ tính thu nhập của người bạn trai vào hồ sơ của chị. Bởi vì, mặc dù chưa là vợ chồng nhưng bạn trai của chị là ba của đứa bé. Ngoài ra, khi quý vị nhận được bảo hiểm cho người mang thai sẽ tiếp tục hưởng thêm 2 tháng nữa, sau khi sanh, (thí dụ: tháng 1 đứa bé ra đời thì bảo hiểm sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 3 mới hết hạn). Sau khi hết bảo hiểm về người mang thai và quý vị muốn tiếp tục xin bảo hiểm thì lúc đó sẽ tính người cha vào trong hồ sơ và tiền lương của người cha sẽ tính vô trong chương trình bảo hiểm của người mẹ.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 26 tháng 5 năm 2022

Xin lưu ý trong chương trình bảo hiểm của phụ nữ mang thai quyền lợi hay lương bổng nói trên là mức đang hiện hành.