Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị  các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Hỏi

Thưa cô Thu Hoàng, tôi là công dân Mỹ, đi làm được 20 năm. Tôi vừa đủ tuổi để nhận medicare. Tôi có part A và part B và phải trả hằng tháng $148.50. Tiền về hưu mỗi tháng chỉ có $995. Vợ tôi chưa có quốc tịch, không có tiền hưu và bên An sinh xã hội nói là nếu muốn có chương trình part A và B thì phải đóng phí rất là cao. Bây giờ, tôi không biết phải làm gì, xin cô giúp đỡ.

Trả lời

Chú là công dân Mỹ và đã làm việc được 20 năm. Như vậy, chú sẽ xin được chương trình tiết kiệm y tế, gọi là Medicare Saving Program (MSP) và với tiền hưu thấp, chú hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp y tế (Qualified Medicare Beneficiary – QMB), sẽ không đóng bảo phí mỗi tháng $148.50 và không bị trả tiền khấu trừ (Deductible) và được trả tiền bảo hiểm  (coinsurance). Chú có Medicare và QMB nên khi nằm nhà thương hay đi bác sĩ sẽ được hỗ trợ 100%. Phần người vợ nếu không là công dân Mỹ nhưng nếu có 40 tín chỉ (40 quarter) sau 10 năm làm việc thì vợ chú cũng sẽ nhận được chương trình QMB.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 4 tháng 8 năm 2022

Về quyền lợi QMB, hội đủ những điều kiện như sau theo cập nhật mới nhất  tháng 12 năm 2021:

Hai vợ chồng:

– income limit: thu nhập  tới  $1,452.00 / tháng

– resource limit: có tài sản tới $12,600.00

– home equity: căn nhà trị giá dưới $636,000.00

– xe trị giá dưới $15,000.00.

Tuy nhiên, chương trình QMB sẽ hiệu lực sau một tháng nộp đơn (đơn nộp tháng 11 thì tháng 12 mới hiệu lực). Vì thế, mình sẽ phải đóng 1 tháng; tháng sau chính phủ mới trả cho mình.

Chương trình này yêu cầu phải có part A và B của Medicare An sinh xã hội, sau đó tiểu bang mới trợ giúp. Với mức lương chú đang nhận và với thời gian 10 năm chú làm việc và với tài sản không quá mức ấn định thì vợ chồng chú sẽ được nhận chương trình QMB.

Xin lưu ý, chương trình này khi đuợc chấp thuận sẽ được hưởng trong 1 năm (12 tháng) nên cần phải làm lại mỗi năm. Khi đến thời hạn cần phải làm lại mà không nộp đơn thì tự động chương trình sẽ cúp và khi bên y tế tiểu bang đã cúp thì bên An sinh xã hội sẽ bắt mình phải đóng phần part B. Xin lưu ý, mức lương và tài sản quy định của chính phủ mỗi năm đều thay đổi.

CHN