Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị  các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Hỏi

Thưa cô, tôi đang nhận tiền hưu và hiện đang nhận được Medicare saving program (MSP) và chương trình QMB (Qualified Medicare beneficiaries). Chương trình này đã đóng tiền part B cho tôi là $148.50. Nhưng bắt đầu tháng 1/2022, tiền part B tăng lên $170.10. Tôi định về Việt Nam sống một thời gian, có thể 1 năm hay lâu hơn. Vậy khi tôi sống ở Việt Nam thì chương trình QMB của tôi còn hiệu lực không? Có gì thay đổi không?

Trả lời

Tiền hưu khi về sống ở Việt Nam sẽ không bị thay đổi nhưng chương trình QMB (Qualified Medicare Beneficiaries) sẽ không còn hiệu lực nữa vì chương trình QMB thuộc về tiểu bang và khi mình sống tại tiểu bang đó mới có hiệu lực. Ngay cả khi mình sống ở tiểu bang Texas mà qua tiểu bang khác thì đã không còn hiệu lực. Vì vậy, nếu về Việt Nam sống một thời gian dài thì chương trình QMB sẽ bị cúp; khi nào trở về lại Mỹ thì phải làm đơn xin lại từ đầu. Quý vị cần lưu ý chương trình QMB (Qualified Medicare Beneficiaries) chỉ được cấp hằng năm nên cần phải làm lại mỗi năm. Nếu thay đổi địa chỉ, cũng phải thông báo cho chính phủ trước 2 tháng để chính phủ cứu xét, xem có đủ điều kiện để nhận được chương trình QMB hay không. Vì thế, khi thay đổi chỗ ở, nếu không báo cho chính phủ biết thì gần đến ngày hết hạn, họ gửi giấy tờ về địa chỉ cũ, mình không nhận được sẽ làm mất quyền lợi của mình. Tốt nhất là quý vị nên tạo một account online để có gì thay đổi thì vào báo những thay đổi mới. Hoặc, có thể gọi (211) báo hay nếu gần văn phòng của Bộ Y tế, quý vị cũng có thể đến văn phòng báo cũng đuợc.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 4 tháng 8 năm 2022

Hỏi

Tôi hiện sống tại California. Tôi qua Dallas chơi và có thể sẽ ở lại đây luôn. Hiện tôi đang có Medicare, SSI và SNAP của California. Tôi chưa quyết định sẽ ở Dallas luôn hay về lại California, vậy chính phủ cho mình thời hạn là bao lâu để mình cần thông báo về chỗ ở của mình. Ngoài ra, chương trình SNAP, SSI và Medicare thì thế nào? Nếu ở lại Dallas, tôi có cần làm lại hồ sơ không?

Trả lời

Nếu chỉ đi chơi 1 tháng thì không cần thông báo nhưng nếu ở lâu hơn thì cần phải thông báo cho SNAP (foodstamp) biết, vì khi không còn ở Cali thì không được hưởng SNAP của California nữa. Nếu tính ở luôn Dallas thì phần Medicare, cần cho họ địa chỉ mới. Một khi báo cho Medicare thì chương trình SSI cũng được chuyển qua địa chỉ bên Dallas vì khi được SSI là đã được Medicaid luôn. Tuy nhiên, Medicaid của tiểu bang nào thì dùng tại tiểu bang đó, nên khi thay đổi địa chỉ cần phải báo cho An sinh xã hội biết thì Medicaid mới có hiệu lực tại nơi ở mới. Về SNAP thì cần làm lại từ đầu tại nơi cư ngụ mới và nếu được chấp thuận thì có giá trị trong 3 năm, sau thời hạn này mới phải làm lại. Xin lưu ý là khi thông báo cắt SNAP vào đầu tháng thì tháng sau tiền foodstamp mới bị cúp và nếu báo vào giữa tháng hay cuối tháng thì foodstamp vẫn nhận được cho đến tháng kế tiếp mới hủy bỏ (thí dụ mình thông báo bên California vào đầu tháng 11-2021 thì tháng 12-2021 tiền foodstamp sẽ bị cắt; nếu mình thông báo vào ngày 16 hay 30 của tháng 11-2021, thì tiền foodstamp bên California vẫn được cấp trong tháng 12-2021 và đến tháng 1-2022 mới bị cắt). Ngoài ra, thẻ foodstamp đang có do California cấp, nếu chưa xài hết vẫn có quyền xài bên Dallas đến khi hết tiền trong thẻ, nên quý vị đừng vội bỏ thẻ.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 4 tháng 8 năm 2022

Chương trình và quyền lợi cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên xin quý vị theo dõi thông tin thường xuyên.

CTH