Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình Chip-Perinatal

Hỏi

Xin chào chị, vợ em mới đến Mỹ được 3 tháng, theo diện chồng bảo lãnh vợ, đã có thẻ xanh. Vì tiền mua bảo hiểm trong hãng của em mắc quá, nên em chưa mua bảo hiểm sức khỏe cho vợ. Giờ vợ em có bầu được 1 tháng, vợ em có thể xin Medicaid dành cho thai phụ được không? Nếu được, thì nộp đơn ở đâu, như thế nào? Cám ơn chị nhiều.

Trả lời

Theo quy định của Medicaid, nếu không phải là công dân Mỹ thì phải có thẻ xanh đi theo diện con lai hay tị nạn. Vợ em có thẻ xanh đi theo diện chồng bảo lãnh vợ thì không được cấp Medicaid. Tuy nhiên, chính phủ có chương trình Medicaid cho người không đủ điều kiện về quyền công dân, gọi là chương trình Chip-perinatal.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 5 tháng 1 năm 2023

Chương Trình Chip-perinatal sẽ trả chi phí cho em bé khi sanh trong nhà thương. Nhưng chương trình Chip-P cũng đòi hỏi điều kiện về thu nhập như sau (chưa trừ thuế):

  1. Gia đình có 1 người, mức thu nhập là: $2,288/tháng
  2. Gia đình có 2 người, mức thu nhập là: $3,083/tháng
  3. Gia đình có 3 người, mức thu nhập là: $3,877/tháng
  4. Gia đình có 4 người, mức thu nhập là: $4,672/tháng
  5. Gia đình có 5 người, mức thu nhập là: $5,466/tháng
  6. Gia đình có 6 người, mức thu nhập là: $6,261/tháng
  7. Gia đình có 7 người, mức thu nhập là: $7,055/tháng
  8. Gia đình có 8 người, mức thu nhập là: $7,850/tháng
  9. Gia đình có 9 người, mức thu nhập là: $8,644/tháng
  10. Gia đình có 10 người, mức thu nhập là: $9,439/tháng

Chương trình Chip-P không tính về tài sản và cũng không tính tiền chi tiêu trong gia đình, chỉ tính thu nhập của lương và tiền lương hiện tại.

Khi sanh em bé xong, em cần xin nhà thương tờ đơn H3038, và nhà thương cũng sẽ lo tiền chi phí trong nhà thương về phần người mẹ khi sanh xong.

Khi em bé sanh trong nhà thương họ cũng có thể làm Medicaid cho con em, nếu em cần bảo hiểm cho con.

Có 3 cách để xin: dùng máy tính vô website; gọi số 211 để làm đơn qua điện thoại hay đến văn phòng phúc lợi xã hội (Health Human Services Commission). Em có thể đến văn phòng gần em nhất để nộp đơn.

CTH