Hỏi

Tôi sinh 1952 và tôi đã có tiền hưu và medicare. Tôi muốn cưới người sinh 1955 đang ăn tiền SSI như vậy có ảnh hưởng gì quyền lợi chúng tôi không và sau bao lâu chúng tôi xin được tiền hưu?

Đáp

Ông lãnh tiền hưu và Medicare. Ðó là quyền lợi của ông sau những năm tháng đi làm và có đóng thuế ASXH. Ông lập gia đình, vấn đề này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi của ông. Người vợ tương lai năm nay được 64 tuổi và đang lãnh SSI. SSI là chương trình trợ cấp của chính phủ nhằm giúp đỡ những người tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế.

Câu chuyện thành hôn của ông bà sẽ ảnh hưởng đến chi phiếu SSI của tân nhân. Số tiền hưu của ông nhận được cũng như tài sản ông đang có sẽ được chính phủ dùng đến để cứu xét chi phiếu SSI của người vợ.

Nhưng ở một góc tích cực khác, sau khi kết hôn được một năm, người vợ mới của ông sẽ hội đủ điều kiện để hưởng phần ăn theo dưới hồ sơ làm việc của ông.

Hỏi

Tôi đến định cư tại California được 1 năm do con gái bảo lãnh, năm nay tôi 66 tuổi không có đi làm, tôi có xin Medical được 7 tháng. Bây giờ gia đình tôi định chuyển sang Dallas-TX sống, không biết ở Dallas tôi có xin được Medical không? Thủ tục thế nào? Cô cho tôi xin địa chỉ sở xã hội ở Dallas? (California)

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 15 tháng 2 năm 2024

Đáp

Khi người con gái làm thủ tục bảo lãnh Bà đến Mỹ, có ấy có cam kết với chính phủ Hoa Kỳ rằng cô ấy sẽ chu toàn tất cả những chi phí về ăn ở cũng như y tế cho thân nhân cho đến khi người này trở thành công dân Hoa Kỳ, hay tối thiểu thì 5 năm sau người định cư mới có thể nạp đơn xin Food Stamp.

Có một số tiểu bang đồng ý trợ cấp y tế, tuy nhiên đối với tiểu bang Texas, muốn hưởng những trợ cấp của chính phủ như Supplemental Security Income  (SSI) hay Medicaid thì phải trở thành công dân Hoa Kỳ, hoặc có đi làm và đóng đủ số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội (ngang với 10 năm làm việc).

Trong trường hợp người có gia đình thì vợ chồng có quyền vay mượn nhau số tín chỉ cho đủ 40 để xin SSI.

Hỏi

Bà xã hơn tôi 1 tuổi  và đã claim lương hưu non lúc 62 tuổi (dĩ nhiên tiền rất ít). Tôi còn làm việc tới 66 tuổi, 6 tháng mới claim hưu toàn phần. Như vậy đến lúc đó tôi có thể claim vợ tôi ăn theo tới 50% lương hưu của tôi nữa không?

Đáp

Bà nhà về  hưu ở tuổi 62. Bà chỉ nhận được 75% quyền lợi trên hồ sơ làm việc của chính mình. Khi ông về hưu, biết rằng số tiền hưu của bà khiêm nhường hơn quyền lợi hưu bổng của ông, nhưng khi cấp phát quyền lợi cho người phối ngẫu thì chính phủ sẽ cứu xét số tuổi khi bà bắt đầu nạp đơn xin hưu bổng. Mặc dù khi ông về hưu toàn phần thì bà cũng sẽ được số tuổi hưu toàn phần, tuy nhiên vì lúc đầu tiên bà lãnh tiền ở tuổi 62 do đó chính phủ chỉ cấp cho bà số tiền sai biệt ngang đến mức 35% dựa trên tiền hưu bổng của ông mà thôi.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 8 tháng 2 năm 2024

Hỏi

Khi tôi xin tiền hưu, thì tháng nào tôi có thể bắt đầu nhận được check? Đó là tháng sinh nhật của mình hay là tháng sau đó? Nếu sau khi nhận hưu tôi vẫn tiếp tục làm việc thì khi khai thuế tôi chỉ phải đóng thuế của số tiền làm hay là phải đóng thuế cả tiền hưu? (Florida)

Đáp

Ông cho biết sẽ xin tiền hưu nhưng không nói rõ là về hưu non hay về hưu vào độ tuổi hưu toàn phần.

Nếu là hưu non 62, ông phải trải qua trọn vẹn tháng có sinh nhật thứ 62, tháng kế tiếp thì ông mới đủ điều kiện để bắt đầu lãnh tiền hưu.

Nếu về hưu đúng tuổi toàn phần, tiền hưu của ông có hiệu lực vào tháng ông tổ chức sinh nhật.

Tuy nhiên tiền hưu bổng An sinh xã hội sẽ được cấp phát một tháng sau đó. Thí dụ ông sanh tháng 5 -1954, tháng 5 là tháng ông đạt được tuổi hưu toàn phần. Tháng 5 là tháng hưu bổng có hiệu lực nhưng mãi đến tháng 6 ông mới bắt đầu nhận tiền.

Sau khi về hưu ông vẫn tiếp tục làm việc, về phía lương bổng ông sẽ tiếp tục đóng như bình thường là 7.65% vào quỹ hưu bổng và Medicare cộng thêm thuế lợi tức. Vào đầu năm sau ông sẽ nhận được mẫu W 2 từ nơi làm việc và mẫu 1099 từ cơ quan ASXH, cho biết tổng số tiền ông nhận được về mặt hưu bổng là bao nhiêu? Số tiền hưu ASXH sẽ được dùng để khai thuế lợi tức liên bang.