Hỏi

Tôi sinh 1955, chồng tôi sinh 1960, qua Mỹ năm 1985, tôi không đi làm vì lý do sức khỏe. Chồng tôi vẫn đi làm  đến nay đã 30 năm, cả 2 đều có quốc tịch, có nhà riêng và có tiền trong ngân hàng. Xin bà cho hỏi:

Khi tôi 65 tuổi xin tiền hưu ăn theo chồng tôi được không? nếu được thì được bao nhiêu, hay phải chờ khi chồng tôi đến tuổi hưu thì tôi mới được xin tiền hưu?

Căn nhà và tiền trong ngân hàng có ảnh hưởng đến vấn đề hưu của 2 vợ chồng không?

đáp

Tuổi hưu toàn phần của ông nhà sẽ là 67 tuổi. Vâng , hai ông bà đang sống chung với nhau thì khi nào ông bắt đầu lãnh tiền hưu của ông, lúc bấy giờ bà mới nạp đơn xin  ăn theo 50% trên hồ sơ hưu của ông.

Bà cho biết ông nhà đã đi làm trên 30 năm, khi đủ tuổi ông bà sẽ lãnh quyền lợi An sinh xã hội, vì là quyền lợi nên vấn đề tài sản không ràng buộc ông bà.

Hỏi

Tôi chỉ xin hỏi chương trình An Sinh Xã Hội, tôi là provider săn sóc sức khỏe cho người già thì khi đủ tín chỉ có được lãnh lương hưu không?

đáp

Những người cao niên hay tàn tật lãnh SSI Trợ cấp lợi tức bổ sung sẽ được hưởng trợ cấp y tế Medicaid. Medicaid cũng có cung cấp chăm sóc dài hạn, qua chương trình nầy, sẽ có người tới chăm sóc tại gia. Có những công ty hợp đồng với chính phủ tiểu bang để tuyển người đến cung cấp dịch vụ nầy. Các công ty đóng vai trò chủ nhân nên cũng sẽ phát lương và khấu trừ phần thuế An Sinh Xã Hội do đó sẽ tạo được tín chỉ An Sinh Xã Hội . Khi có đủ số tín chỉ và tuổi tác sẽ được hưởng hưu trí An Sinh Xã Hội.

Hỏi

Tôi hiện ở tiểu bang Michigan, qua Mỹ được 7 năm, có quốc tịch và hiện đang đi làm nhưng mới chỉ được 3 năm, và được 62 tuổi. Tôi biết được rằng tôi không bao giờ được hưởng tiền già dành cho người có quốc tịch vì lương hưu của chồng tôi khoảng hơn $ 1700/tháng (chồng tôi về hưu non). May mắn là tôi được xem chương trình của chị, tôi đã xin ăn theo lương hưu của chồng tôi 3 tháng trước sinh nhật 62 tuổi. Theo tôi được biết là tôi sẽ được 35% khoảng hơn $600, nhưng thật là may mắn tôi đã được lãnh $810/ tháng

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 7 năm 2022

Tôi có một câu hỏi là số tiền $810 / tháng sở ASXH đã lấy 35% từ số tiền lương hưu non của chồng tôi hay là từ lương toàn phần? Và nếu sau này nếu chồng tôi về với ông bà tổ tiên thì số tiền tôi sẽ được hưởng sẽ được tính phần trăm từ số tiền lương hưu non hay là lương toàn phần? Qua chương trình của chị tôi cũng đã biết rõ là số tiền tôi được hưởng sẽ tuỳ thuộc vào số tuổi của tôi .

đáp

Ông nhà lãnh tiền hưu khi ông được 62 tuổi do đó bản thân ông cũng đã lãnh hưu bổng là số 75%. Nếu ông chờ đến 66 tuổi thì ông sẽ nhận được 100% tiền hưu trên hồ sơ làm việc của ông.

Khi bà được 62 tuổi, theo quyền lợi của người phối ngẫu, bà nhận được 35% trên số tiền hưu toàn phần của ông.

Nói đến quyền lợi tồn sinh (survivor benefit), nếu ông ra đi và lúc bấy giờ bà được 66 tuổi , bà sẽ được chuyển từ mức 35% đến 100% cho người góa chồng.

Hỏi

Tôi năm nay 74 tuổi, đang hưởng tiền hưu và SSI hiện tại tôi không có xe di chuyển, nay con tôi cho 1 chiếc xe 2016, xin hỏi tôi có được nhận không? có ảnh hưởng gì đến vấn đề ASXH, xin bà giải đáp

đáp

SSI chữ viết tắt của Supplemental Security Income là chương trình trợ giúp cho người tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế. Mức độ về tài sản được quy định như sau: một cá nhân không được có quá $2000 và một đôi vợ chồng không có quá $3000 là tài sản. Thế tài sản bao gồm những thứ gì?

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 11 tháng 8 năm 2022

Tiền ký thác trong ngân hàng, tiền mặt, bất động sản hay nói chung tất cả những gì có thể chuyển đổi thành tiền. Dù vậy cũng có những thứ mà chính phủ miễn trừ là căn nhà mình đang ở và phương tiện di chuyển đầu tiên. Nếu ông chưa có một phương tiện di chuyển nào và nhận được chiếc xe thì chiếc xe nầy không ảnh hưởng đến trợ cấp SSI của ông.

Hỏi

 Em lãnh lương hưu  396 đồng đóng tiền. Medicare hết  135 đồng mỗi tháng con 261, như vậy có phải khai thuế 2019 không 

Vì em đã  chờ mãi đến hôm nay mà chưa thấy giấy thuế của sở an sinh xã hội về. Vậy em có phải đợi giấy thuế về không hoặc như thế nào xin bà cho em ý kiến

đáp

Quyền lọi hưu bổng An sinh xã hội là thu nhâp  có  khai thuế. Tuy nhiên nếu tổng số thu nhập không cao lắm thì người lãnh tiền hưu không phải bận tâm về việc đóng thuế. Tổng số thu nhập dưới $25,000 mỗi năm cho một cá nhân hay $32,000.00 cho một đôi vợ chồng thì không phải lo. Bà có đề cập đến việc phải đóng bảo phí phần B hàng tháng. Số tiền hưu bà nhận được xem  là thu nhập khiêm nhường, nếu bà đã trên 65 và không có tài sản quá $2,000 thì bà có thể xin SSI. SSI  là chương trình trợ cấp của chính phủ nhằm giúp đỡ người 65 tuổi trở lên, tàn tật hay mù loàcó thu nhập và tài sản hạn chế. Một khi nhận được trợ cấp SSI bà cũng sẽ có được thêm Medicaid. Khi ấy chương trình Medicaid sẽ giúp bà chi trả bảo phí phần B cũng như 20% phần phụ đóng trên bill y tế.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 4 tháng 8 năm 2022

Hỏi

 Toi sinh  2/1958, dang lanh $453. & medicare. Chong toi dang lanh huu toan phan la $2200. Chung toi ket hon da hon 2 nam. Toi co cau hoi nhu sau : Sang nam toi duoc 62 tuoi, toi co the xin an theo chong toi tren 35% tien huu cua ong khong ?  Sau nay neu chong toi mat, toi co the lanh them phan sai biet khong ?

đáp

Trong thư bà cho biết đang nhận số tiền $453.00/tháng cộng với Medicare. Dựa theo năm sanh 1958, năm này bà được 61 tuổi. Qua những dữ kiện trên;  tôi biết bà đang lãnh quyển lợi tàn tật An sinh xã hội. Sang năm khi bà bước vào tuổi 62 và chính thức làm vợ chồng với ông nhà trên 1 năm, bà có quyền xin ăn theo quyền lợi hưu bổng dưới hồ sơ làm việc của ông nhà. Bà nghiên cứu rất chính xác, ở tuổi 62 bà sẽ nhận đựoc 35% trên số hưu bổng của ông. Xin lưu ý , bà đang lãnh tiền SSDI trên hồ sơ của chính mình khi được 62 tuổi bà vẩn tiếp tục nhận  số tiền nầy và nhận thêm số tiền sai biệt đến mức 35% phần tiền hưu của ông.  Cần biết thêm, quyền lợi ăn theo của bà sẽ không ảnh hưởng đến số tiền $2200.00 của ông.

Sau này khi ông qua đời và cũng vào thời điểm ấy bà đã được tuổi hưu toàn phần thì bà sẽ được nhận 100% số tiền hưu của ông.