Hỏi

Em sinh năm 1954. Em sang Mỹ năm 2007, đi làm được hơn 40 tín chỉ và đã có quốc tịch Mỹ.

Xin Bà chỉ giúp cho em một việc:

Lương hưu năm 65 tuổi của em là $520. Năm 66 tuổi (toàn phần) là $528. Xin hỏi: lãnh lương hưu tuổi 65 và tuổi 66 có khác biệt gì về quyền lợi không? Như tiền hưu tăng thêm nếu vẫn đi làm, hoặc sau này em có thể xin Medicaid hoặc foodstamp không? Lương hưu của chồng em là $560.
Theo kinh nghiệm của Bà, em có nên lãnh tiền hưu ngược ở tuổi 65 hay nên lãnh hưu ở hiện tại 66 tuổi.
Em xin chân thành cám
ơn Bà và kính chúc Bà luôn mạnh khỏe, an lành.

Đáp

Dựa theo lời chia sẻ, bà sanh năm 1954, tuổi hưu toàn phần của bà là 66 tuổi. Một người đi làm có được số  tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội khi  bước vào tuổi 62 có đủ điều kiện để xin hưu non. 62 tuổi là mức tối thiểu để được hưởng tiền hưu nhưng số tiền hưu non chắc chắn sẽ ít hơn số tiền hưu khi mình lãnh ở độ tuổi toàn phần.

Nói như vậy để thấy rằng khi lãnh tiền hưu càng trễ thì số tiền càng cao. Lưu ý, khi được tuổi 65, có đủ tiêu chuẩn 40 tín chỉ An sinh xã hội, cho dù còn đi làm, cho dù có bảo hiểm sức khoẻ nơi làm việc thì vẫn phải ghi danh vào Medicare Phần A để tránh bị phạt nếu không tham gia vào chương trình Medicare đúng thời hạn.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 29 tháng 7 năm 2021

Bà đặt câu hỏi có xin lãnh tiền hưu ngược lại thời gian bà được 65 tuổi không? Xin thưa là không?

Xin lãnh hồi tố chỉ xảy ra trong trường hợp như sau: Bà đã quá tuổi hưu toàn phần, ở đây là 66 tuổi. Bà đi làm đến tuổi 66 tuổi rưỡi. Trong trường hợp này khi nạp đơn ở tuổi 66 tuổi rưỡi, bà có quyền xin thời điểm được lãnh tiền hưu bắt đầu vào tháng 11 năm 2020. Hồi tố 6 tháng chỉ xảy ra cho những người đã vượt qua tuổi hưu toàn phần.

Sau khi về hưu ở tuổi 66 bà vẫn có quyền đi làm và thu nhập do lương hướng sẽ không ảnh hưởng để số tiền hưu của bà.

Trong trường hợp ông bà lãnh tiền hưu xong và không làm việc nữa thì với tổng số hưu bổng ông bà có là $1088.00 một tháng.

Hiện nay số tiền SSI là tiền trợ cấp lợi tức bổ sung năm 2021 là $1191.00 /một tháng. Do đó nếu tài sản của ông bà dưới mức  $3000.00 thì ông bà có thể tiến hành xin thêm trợ cấp này. Một khi có SSI thì sẽ có luôn Medicaid. Và tuổi trên 65, có Medicare rồi Medcaid ông bà không phải bận tâm về việc chi trả những y tế phí.

Sau đây xin giới thiệu đến ông bản cơ quan cung cấp những chương trình này miễn phí để tuỳ nghi sử dụng

Bạn đang tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc dài hạn

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 29 tháng 7 năm 2021

cho chính bạn hay người khác?

Có phải quý vị hoặc người thân đang nhận bảo hiểm y tế Medicare?

Quý vị có cần trợ giúp thêm để tiết kiệm phí bảo hiểm,

tiền mua thuốc theo toa và phụ đóng của Medicare không?

Chúng tôi có thể giúp quý vị.

Muốn biết thêm chi tiết xin gọi: 1-888-743-1202

hay số điện thoại miễn phí của tiểu bang: 1-855-937-2372

This project is contracted and funded by the Texas Health and Human Services Commission.