hỏi

Con có 1 đứa con bị bệnh tự kỷ và đang lãnh tiền SSI được 1 năm. Chúng con có 1 căn nhà đang sống nhưng nay muốn bán căn nhà này. Xin hỏi nếu bán căn nhà đang ở thì SSI có lấy lại tiền trợ cấp 1 năm nay mà họ đã giúp con của con không?

Con có rất nhiều người bạn có con bị bệnh tự kỷ, con mong cô giúp giải thích cặn kẽ để cho mọi người biết thêm về SSI cho trẻ tàn tật.  Người Việt của chúng ta cũng có rất nhiều. Cảm ơn cô.

đáp

Bệnh tự kỷ được xếp vào bệnh tâm thần, và trẻ bị bệnh này, về mặt y khoa, hội đủ điều kiện để xin SSI. Chương trình SSI nhằm giúp đỡ những vị tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế. Xin SSI do tàn tật hay mù loà không ấn định tuổi tác dù vậy cũng có những khác biệt. Số tiền tối đa trên chi phiếu SSI cho một cá nhân hiện nay là 771 đô la  một tháng. Chính phủ đòi hỏi một người chỉ được quyền có 2,000 đô la là tài sản và một đôi vợ chồng có quyền có đến 3,000 đô la là tài sản.

Trong trường hợp người xin là trẻ em dưới 18 tuổi và đang sống với cha mẹ thì chính phủ sẽ cứu xét đến thu nhập và tài sản của cha mẹ,  do đó tổng số tài sản cả gia đình được có là 5,000 đô la.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 12 tháng 5 năm 2022

Thế những gì được tính là tài sản?

Tiền để trong ngân hàng bất luận dưới các dạng trương mục khác nhau, quỹ hưu bổng, bất động sản và tất cả những gì có thể chuyển đổi thành tiền mặt. Tuy nhiên cũng có những thứ mà chính phủ không coi là tài sản chẳng hạn như căn nhà đang ở, phương tiện di chuyển đầu tiên, huyệt mộ hay bảo hiểm nhân thọ không quá mệnh giá 1,500 đô la.

Em đề cập là đang sống trong một căn nhà và muốn bán căn nhà này. Nếu em bán nhà để lấy vốn làm ăn thì số tiền bán nhà sẽ được coi là thu nhập và tài sản của cháu bé. Với tình huống này chắc chắn cháu bé sẽ bị mất sự trợ giúp của chính phủ. Nhưng trợ cấp chỉ bị mất bắt đầu từ ngày em đoạn mãi căn nhà và chính phủ không yêu cầu em phải bồi hoàn lại số tiền mà cháu bé đã nhận trong thời gian trước đây.

Nếu em bán căn nhà cũ để mua căn nhà mới thì sự việc sẽ khác đi. Trước khi bán nhà, em cần thông báo cho sở An sinh xã hội biết về việc đổi nhà, thì em có thời gian ba tháng để giải quyết chuyện này.

Vấn đề đổi nhà sẽ không ảnh hưởng đến trợ cấp SSI của cháu bé.

Lưu ý, một khi cháu bé được 18 tuổi, lúc bấy giờ chính phủ sẽ không để ý đến chuyện thu nhập hay tài sản của cha mẹ cháu nữa.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 5 tháng 5 năm 2022

hỏi

Tôi có vài câu hỏi mong bà chỉ dẫn. Tôi sinh 1956, 63 tuổi đi làm chỉ có 32 tín chỉ. Năm nay chồng tôi về hưu được hưởng Medicare, tiền hưu $1,200. Vậy tôi có được hưởng tiền hưu và medicare A theo chồng hay chỉ được medicare B thôi? Chồng tôi có medicare B không cô?        Tôi có nên đi kiếm việc làm cho đủ 40 tín chỉ      để được medicare A?

đáp

Bà đã được 63 tuổi nhưng đi làm chưa được số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội. Vì không đủ số tín chỉ làm việc nên bà không hội đủ tiêu chuẩn để nhận tiền hưu bổng An sinh xã hội. May mắn là bà kết hôn với người có đầy đủ quyền lợi về An sinh xã hội cũng như Medicare. Về mặt hưu bổng ở tuổi này bà có thể nạp đơn xin ăn theo quyền lợi hưu bổng của người phối ngẫu. Nhờ số tín chỉ của ông nhà bà cũng hội đủ điều kiện xin Medicare, nhưng chưa phải là bây giờ, bà phải chờ đến tuổi 65 thì mới có được Medicare. Khi có Medicare, bà sẽ có vừa phần A và phần B.