Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở An Sinh Xã Hội đến 2020. Bà thường xuyên cộng tác với báo chí, các trang web, các đài phát thanh và truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và các chương trình ASXH. Trẻ hân hạnh được sự cộng tác của bà, và độc giả ở khắp nơi có thể viết thư gởi qua bưu điện hoặc email nhờ bà Angie Hồ Quang giúp đỡ các vấn đề về An sinh Xã hội. Thư từ xin gởi về: Mục “An Sinh Xã Hội”

3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044 hoặc Email: bientap@trenews.net

Tiền SSI

Hỏi

Thưa cô, mẹ con năm nay 69 tuổi, đang hưởng chương trình SSI và chương trình chăm sóc tại nhà. Ba con đang lãnh tiền hưu. Vừa rồi, ba con rút tiền 401K được 18,000$. Nhưng, không may ba con chưa kịp nhận tiền thì qua đời. Như vậy, mẹ con có thể nhận tiền 401K đó mà vẫn giữ chương trình SSI không hay bắt buộc phải chuyển qua lãnh tiền lương hưu của ba và bỏ SSI để lấy tiền 401K đó? Không biết khi bỏ như vậy thì sẽ mất những quyền lợi gì? Tiền SSI của mẹ con gần bằng tiền lương hưu của ba con (hơn 800$/tháng). Mẹ con có nên giữ SSI và không nhận tiền 401K?Xin cô trả lời giúp giùm con. Cảm ơn cô.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 1 tháng 12 năm 2022

Trả lời

Trước hết, tôi cần một vài thông tin trước khi trả lời thư.

Em cho biết, mẹ em đang được hưởng chương trình SSI và có người tới chăm sóc tại nhà. SSI là chương trình trợ cấp lợi tức An sinh, nhằm giúp đỡ người tuổi trên 65, tàn tật hay mù lòa, có thu nhập và tài sản hạn chế. Về tài sản quy định khá khắt khe: Một cá nhân chỉ được quyền có $2,000 tài sản và mức tối đa một đôi vợ chồng là $3,000.

Tài sản ở đây được hiểu là tiền ký thác ở ngân hàng dưới mọi hình thức, tiền hưu IRA hay 401K và tất cả những gì được chuyển thành tiền mặt đều được coi là tài sản. Nếu ba mẹ em sống chung với nhau thì chắc chắn mẹ em không đủ tiêu chuẩn để nhận SSI. Lý do: số tiền 401K của ba em quá cao, so với mức chính phủ cho phép về mặt tài sản.

Trừ phi ba mẹ em không sống chung với nhau thì chính phủ không tính tiền 401K của ba em là tài sản chung của hai vợ chồng. Vì vậy, phải xem lại trên hồ sơ 401K của ông, ông chỉ định ai là beneficiary (người thừa hưởng). Nếu ông để cho vợ thì mẹ em sẽ được quyền lãnh số tiền đó ra. Nếu mẹ em được nhận tiền 401K thì chắc chắn, mẹ em không còn đủ tiêu chuẩn để hưởng SSI nữa rồi. Mẹ em năm nay đã được 69 tuổi, sanh năm 1953, tuổi hưu toàn phần của bà là 66 tuổi. Nay người chồng ra đi lúc bà được 69 tuổi, bà sẽ nhận được nguyên số tiền hưu của ba em đã lãnh khi còn sống.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 17 tháng 11 năm 2022

Với những tình huống xảy ra, mẹ em không có quyền lựa chọn không nhận những quyền lợi khác để giữ SSI. Bao giờ chính phủ cũng ưu tiên cấp phát cho mẹ những quyền lợi mà bà được hưởng (tiền hưu của ba em, tiền 401K). Còn SSI là nguồn trợ giúp sau cùng dành cho người có thu nhập và tài sản hạn chế.

ANGIE HO QUANG